Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Projecte de Xarxes de Computadors (PXC)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
6.0 (4.8 ECTS) AC
 • Obligatòria per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIG
 • Optativa per a l'ETIS
XC - Pre-requisit per la EI
XCA - Pre-requisit per la ETIG , ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Conèixer els principis de disseny, organització, funcionament, configuració i avaluació de les aplicacions de les xarxes de computadors, protocols i formats que s'utilitzen a Internet.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Aplicacions distribuides
  Correu electrònic (caràcters, mime, smtp, pop, imap)
  Serveis de noms (dns, ldap)
  Objectes multimedia (html, xml, fulls d'estil)
  Transferencia d'objectes (ftp, sistema fitxers, http, caché)
 2. Representació de dades
 3. Invocació remota (rmi, corba, xml-rpc, servicios web)
 4. Seguretat
 5. Protocols en temps real

Habilitats

 1. - Elegir el protocol i format adequat per a certa aplicació.
  - Dissenyar i configurar els elements d'una aplicació o un servei de xarxa.
  - Definir o extendre elements d'una aplicació per donar servei a una
  organizació, considerant entre d'altres aspectes de:
  Interoperatibilitat, rendiment, escalabilitat i seguretat.
  - Organitzar, desplegar, instal·lar les aplicacions necessàries per posar en marxa els serveis necessaris per una organització.

Competències

 1. Treball en equip, expressió oral, planificació del treball, capacitat de buscar informació, saber avaluar alternatives, saber defensar un projecte.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Correo electrónico
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 0 0 2,0 3,0 0 5,0
Correo electrónico: juegos de caracters, mime, smtp, pop, imap
 • Laboratori:
  Realización de una práctica en grupos de 2 digirida por un enunciado para comprobar el funcionamiento de los protocolos explicados.

2. Servicio de nombres
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 0 0 2,0 2,0 0 4,0
Servicios de nombres en Internet: DNS y LDAP.
 • Laboratori:
  Realización de una práctica en grupos de 2 digirida por un enunciado para comprobar el funcionamiento de los protocolos explicados.

3. Objectes multimedia
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 2,0 0 1,0 5,0 0 10,0
Objectes multimedia (html, xml, fulls d'estil, DTD, Schema, XSLT)
 • Laboratori:
  Realización de una práctica en grupos de 2 digirida por un enunciado para comprobar el funcionamiento de los protocolos explicados.

4. Transferencia d'objectes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 2,0 4,0 0 8,0
Transferencia d'objectes (ftp, sistema fitxers, http, caché)
 • Laboratori:
  Realización de una práctica en grupos de 2 digirida por un enunciado para comprobar el funcionamiento de los mecanismos explicados.

5. Invocació remota
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 4,0 0 3,0 3,0 0 12,0
Invocació remota (rpc, rmi, corba, xml-rpc, servicios web)

6. Seguridad
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 2,0 0 2,0 2,0 0 8,0
Mecanismos básicos de seguridad en Internet (claves) y aplicaciones (correo y web seguro)
 • Laboratori:
  Realización de una práctica en grupos de 2 digirida por un enunciado para comprobar el funcionamiento de los mecanismos explicados.

7. Protocolos tiempo real
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 0 0 2,0 3,0 0 5,0
Características de los contenidos multimedia y su transferencia en Internet.

8. Aplicaciones distribuidas
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 6,0 0 2,0 2,0 0 10,0
Aplicaciones distribuidas en el web

9. Projecte
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 26,0 0 0 0 34,0 60,0


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
8,0 0 40,0 0 16,0 24,0 34,0 122,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 0
Total hores de treball per l'estudiant 122,0

Projecte

Descripció

Els laboratoris de PXC estan organitzats en diverses pràctiques dirigides (6-8
sessions) i un projecte. El programa reflecteix els temes tractats.

Descripció pràctiques guiades
El objectiu és realizar varies pràctiques dirigides que mostrin per separat
com es pot install·ar, configurar i fer funcionar les aplicacions que es
mencionen al programa.

Descripció projecte
En grups de 3-4 persones els estudiants definiran un projecte en
que integren coneixements i experiència adquirida en les pràctiques dirigides,
que desenvoluparan i provaran durant varies setmanes, per presentar
resultats i conclusions a tota la classe al final de curs.

Pla de desenvolupament

El treball es divideix en tres blocs i tot es realitza en grup::

Bloc 1: treballs dirigits (temes aïllats)
- Pràctiques dirigides (grups de 2, amb 6-8 sessions de 2-3 hores).

Bloc 2: proposta de projecte (integració de conceptes)
- Preparació, negociació i escriptura de la proposta del projecte (grups de 4 negocien amb el professor el contingut del projecte de forma estructurada i semipresencial. (Es realitza en paral·lel amb el bloc 1).

Bloc 3: desenvolupament del projecte
(integració i desenvolupament d'habilitats)
- Desenvolupament del projecte.
- Presentació del projecte.

Metodologia docent

S'aplica "aprenentatge basat en projectes", que serveix a la vegada per adquirir nous conceptes i també posar-los en pràctica i profunditzar amb ells.

El treball està centrat en l'activitat de l'alumne, preparació individual i tasques en grups de 2 (4 per al projecte).

Les activitats són:
- Classes expositives i lectura de material complementari.
- Treballs en grup.
- Pràctiques guiades (grups de 2 persones).
- Elaboració de la proposta del projecte (en grup, semipresencial).
- Desenvolupament i presentació d'un projecte (grups de 4 persones)

Mètode d'avaluació

Pràctiques guiades (30%)
Projecte (50%)
Seguiment (20%)

Bibliografía bàsica

 • James F. Kurose, Keith W. Ross Computer networking : a top-down approach featuring the Internet, Addison-Wesley, 2005.
 • Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen Distributed systems : principles and paradigms, Prentice Hall, 2002.

Bibliografía complementària

 • Artículos (web de la asignatura) , , .
 • George F. Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg Distributed systems : concepts and design, Addison-Wesley, 2001.

Enllaços web

 1. http://studies.ac.upc.edu/FIB/PXC/


Capacitats prèvies

Assignatura XC: Conèixer els elements i el funcionament dels components i protocols d'una xarxa local i Internet, en particular les xarxes locals Ethernet i les xarxes TCP/IP.

Coneixements de programació: Java, C.

Coneixements bàsics de sistemes operatius.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil