Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Enginyeria en Informātica pla 2003

  Els nous estudis de Grau en Enginyeria Informàtica s’impartiran a partir del mes de setembre de 2010. Duraran quatre anys (cursos) i els tres primers quadrimestres s’obriran simultàniament al setembre de 2010. El quart quadrimestre s'obrirà al febrer de 2011.


  Objectiu

  Els objectius de l'Enginyeria Informàtica són donar a l'estudiant una formació generalista, aprofundint en totes o moltes de les àrees pròpies de la informàtica, o bé dotar l'estudiant d'un dels perfils professionals que defineix la Facultat.

  Actualment, els perfils definits són:


  Existeixen unes correspondències entre assignatures optatives del pla 91 i les optatives del pla nou, de cara a la consecució dels perfils.

  Correspondències amb les assignatures del pla 91

  Cārrega lectiva

  L'Enginyeria Informàtica consta de 375 crèdits, amb la distribució següent:

  Primer cicle


  • 148,5 crèdits de les assignatures obligatòries de 1r cicle
  • 52,5 crèdits d'assignatures optatives
  • 19,5 crèdits de lliure elecció

  Segon cicle


  • 87 crèdits de les assignatures obligatòries de 2n cicle
  • 12 crèdits d'assignatures optatives
  • 18 crèdits de lliure elecció
  • 37,5 crèdits del projecte de final de carrera

  Assignatures optatives
  SiglesNom complet
  A Aprenentatge (7.5)
  ACA Arquitectures de Computadors Avançades (7.5)
  AIA Aplicacions de la Intel.ligència Artificial (7.5)
  ALG Algorísmia (7.5)
  ASAI Aspectes Socials i Ambientals de la Informàtica (7.5)
  ASO Administració de Sistemes Operatius (6)
  C Criptografia (7.5)
  CARS Configuració i Avaluació del Rendiment de Sistemes (7.5)
  CDI Compressió de Dades i Imatge (7.5)
  CNU Computació Numèrica (7.5)
  COM Complexitat (7.5)
  DABD Disseny i Administració de Bases de Dades (7.5)
  DM Disseny de Microprocessadors (7.5)
  DSBW Disseny de Sistemes Basats en la Web (7.5)
  EDSO Estructura i Disseny dels Sistemes Operatius (7.5)
  ER Enginyeria de Requisits (7.5)
  FFTI Fonaments Físics de les Tecnologies Informàtiques (7.5)
  FMAR Física de la Modelització i l'Animació Realistes (7.5)
  GEOC Geometria Computacional (7.5)
  HDC Habilitats directives i de comunicació (7.5)
  LI Lògica a la informàtica (7.5)
  LP Llenguatges de Programació (7.5)
  MD Mineria de Dades (7.5)
  MEIO Models Estocàstics de la Investigació Operativa (7.5)
  MIOPD Models de la Investigació Operativa per a la Presa de Decisions (7.5)
  MP Multiprocessadors (7.5)
  PCA Programació Conscient de l'Arquitectura (7.5)
  PCD Programació Concurrent i Distribuïda (7.5)
  PDGPE Presa de Decisions i Gestió de Projectes Empresarials (7.5)
  PEI Projecte d'Explotació de la Informació (7.5)
  PGPSI Planificació i Gestió de Projectes i Sistemes Informàtics (7.5)
  PIAM Protocols d'Internet i Aplicacions Multimèdia (7.5)
  PLN Processament del Llenguatge Natural (7.5)
  PXCSO Projecte de Xarxes de Computadors i Sistemes Operatius (7.5)
  RI Recuperació de la Informació (7.5)
  ROB Robòtica (7.5)
  SDMI Sistemes Digitals i Microcontroladors (6)
  SGBDO Sistemes de Gestió de Bases de Dades i d'Objectes (7.5)
  SGI Sistemes Gràfics Interactius (7.5)
  SIA Sistemes Informàtics per a l'Automatització (7.5)
  SIM Simulació (7.5)
  SIO Sistemes d'Informació per a Organitzacions (7.5)
  SODX Sistemes Operatius Distribuïts i en Xarxa (7.5)
  SPD Serveis Públics de Dades (7.5)
  SSI Seguretat en Sistemes Informàtics (7.5)
  TIC Teoria de la Informació i la Codificació (7.5)
  TPGE Tècniques i Processos de Gestió Empresarial (7.5)
  VA Visualització Avançada (7.5)
  VC Visió per Computador (7.5)
  VPE Viabilitat de Projectes Empresarials (7.5)

  Compartir

   
  logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
  Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
  Versiķ clāssica Versiķ mōbil