Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Projecte de Xarxes de Computadors i Sistemes Operatius (PXCSO)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) AC
 • Obligatòria per a l'ETIS
 • Optativa per a l'EI
SO - Pre-requisit per la EI , ETIS
XC - Pre-requisit per la EI
XCA - Pre-requisit per la ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Saber dissenyar, configurar i mantenir els serveis que precisi una organització senzilla: selecció, configuració, monitorització, ajust, gestió dels elements del sistema: la xarxa, servidors, sistema operatiu, sistema de fitxers, serveis, aplicacions en xarxa, connexió a Internet.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Conèixer els elements del sistema informàtic que utilitza una organització senzilla formada per una xarxa de màquines que interactuen entre si i intercanvien serveis.
 2. Posar en pràctica i integrar els coneixements adquirits a assignatures anteriors de sistemes operatius i xarxes.

Habilitats

 1. Seleccionar els elements que participen a la infraestructura de xarxa i serveis d"una organització senzilla connectada a Internet.
 2. Saber dissenyar i posar en marxa una xarxa local connectada a Internet.
 3. Saber elegir, muntar i configurar les màquines connectades a una xarxa: configuració senzilla dels sistemes operatius de les màquines, serveis en xarxa i aplicacions.
 4. Ser capaç de monitoritzar, gestionar i solucionar problemes bàsics de la xarxa, màquines i serveis de xarxa més habituals d"una organització: saber utilitzar algunes eines bàsiques.

Competències

 1. Treball en equip, expressió oral, planificació del treball, capacitat de buscar informació, saber avaluar alternatives, saber defensar un projecte.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Comunicació entre processos
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 4,0 0 4,0 0 0 8,0
Protocols de comunicació (UDP, TCP, IP); Model client/servidor; Secure socket layer

 • Laboratori:
  Programació d"una aplicació amb sockets i SSL a partir d"un esquelet inicial

 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi per a la preparació; completar i avaluar l"aplicació; fer informe.

2. Fluxos
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 4,0 0 4,0 0 0 8,0
Llibreries (pthreads); Concurrència i paral·lelisme

 • Laboratori:
  Programació d"una aplicació concurrent utilitzant pthreads a partir d"un esquelet inicial. Avaluar les característiques i rendiment comparant vàries alternatives.

 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi per a la preparació; completar i avaluar l"aplicació; fer informe.

3. Gestió de memòria
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 4,0 0 4,0 0 0 8,0
Mecanismes de gestió de memòria de procés i màquines servidors.

 • Laboratori:
  Programació d"una aplicació per a monitoritzar la gestió de memòria d"una màquina utilitzant diversos servidors amb configuracions diferents. Avaluar les característiques i rendiment comparant vàries alternatives.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi per a la preparació; completar i avaluar l"aplicació; fer informe.

4. Tipus de servidors
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 4,0 0 4,0 0 0 8,0
Organització del servei en procés servidors d'aplicacions en xarxa.

 • Laboratori:
  Instal·lació i anàlisi del funcionament d'un o diversos servidors que organitzen el servei de formes diverses. Avaluar les característiques i rendiment comparant vàries alternatives.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi per a la preparació; completar i avaluar l'aplicació; fer informe.

5. Disseny i implementació d"una xarxa IP
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 10,0 0 8,0 0 0 18,0
Elements de xarxa (cables, hubs, routers, switches);
Configuració dels routers i d'altres elements de xarxa;
Avaluació del rendiment de xarxa i del SO: afinament dels paràmetres de la configuració;
Encaminament i filtratge.
 • Laboratori:
  Configuració de la xarxa d"una organització senzilla (cablejat, instal·lació i configuració de routers i altres equips) connectada a la xarxa i aïllada per un firewall amb diversos servidors.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi per a la preparació; completar i avaluar l"aplicació; fer informe.

6. Sistemes de fitxers
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 4,0 0 4,0 0 0 8,0
Locals (Windows i UNIX); Remots (SAMBA, NFS, WEB)

 • Laboratori:
  Posada en marxa i avaluació comparativa de diversos serveis de fitxers basats en diferents protocols: SMB, NFS, WEB.

 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi per a la preparació; completar i avaluar l"aplicació; fer informe.

7. Programació a entorns distribuïts
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 8,0 0 8,0 0 0 16,0
Crides a procediments remots (CORBA, RMI, WebServices)

 • Laboratori:
  Programació d'una aplicació distribuïda utilitzant diverses alternatives tecnològiques a partir d'un esquelet inicial. Avaluar les característiques i rendiment comparant diverses alternatives.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi per a la preparació; completar i avaluar l"aplicació; fer informe.

8. Projecte
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 32,0 0 28,0 0 16,0 76,0

 • Altres activitats:
  Seguiment de la proposta i el desenvolupament del projecte (informes i gestió).
 • Laboratori:
  Desenvolupament del projecte i presentació final.

 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi, preparació i documentació del projecte.Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 70,0 0 64,0 0 16,0 150,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 0
Total hores de treball per l'estudiant 150,0

Projecte

Descripció

Els laboratoris de PXCSO estan organitzats en diverses pràctiques dirigides (7-8 sessions) i un projecte (4/5 sessions). El programa reflecteix els temes tractats.

Descripció de les pràctiques dirigides:L"objectiu es realitzar vàries pràctiques dirigides que mostrin por separat com es pot instal·lar, configurar i fer funcionar els elements d"un sistema en xarxa. Es realitzaran en grups de 2 estudiants.Descripció del projecte:En grups de 4 persones els estudiants definiran un projecte al que integrin coneixements i experiència adquirida a les pràctiques dirigides, que desenvoluparan i provaran durant vàries setmanes, per a presentar resultats i conclusions a tota la classe al final.

Pla de desenvolupament

El treball es divideix en tres bloques i tot es realitza en grup:

Bloc 1: treballs dirigits (temes aïllats)- Pràctiques dirigides (grups de 2, amb 8-9 sessions de 2 hores).Bloc 2: proposta de projecte (integració de conceptes)- Preparació, negociació i escriptura de la proposta del projecte (grups de 4 negocien amb el professor el contingut del projecte de forma estructurada i semipresencial: 3 entregues; es realitza en paral·lel amb el bloc 1).Bloc 3: desenvolupament del projecte (integració i desenvolupament de habilitats)- Desenvolupament projecte.- Presentació resultat.

Metodologia docent

Treball per grups:
- 2 en pràctiques dirigides (grup homogeni),
- 8 en projecte (grup estructurat).

Activitats:
- Pràctiques dirigides (lectura prèvia, desenvolupament al laboratori, reflexió posterior).
- Elaboració estructurada i semipresencial de propostes de projectes (documentació).
- Presentació de projectes que integrin coneixements i habilitats en diversos elements d'un sistema distribuït en xarxa (elaboració i exposició d'una presentació).

Mètode d'avaluació

- (40%) Informes de les pràctiques dirigides.
- (20%) Seguiment del projecte (entregues intermitges i reunions de gestió).
- (40%) Documentació i defensa del projecte.

Bibliografía bàsica

 • James F. Kurose, Keith W. Ross Computer networking : a top-down approach featuring the Internet, Addison-Wesley, 2005.

Bibliografía complementària

(Informació no introduïda)

Enllaços web

 1. http://docencia.ac.upc.es/FIB/PXCSO/
  Web de trabajo de la asignatura.


Capacitats prèvies

Conèixer els elements i el funcionament dels components i protocols d'una xarxa local i Internet, en particular les xarxes locals Ethernet i les xarxes TCP/IP (assignatura XC).

Conèixer l'estructura, funcionament i serveis que ofereix un sistema operatiu (assignatura SO).


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil