Saltar al contingut Menu
Mapa
  • Inici
  • Informació
  • Contacte
  • Mapa

Enginyeria Tčcnica en Informātica de Sistemes pla 2003

Els nous estudis de Grau en Enginyeria Informàtica s’impartiran a partir del mes de setembre de 2010. Duraran quatre anys (cursos) i els tres primers quadrimestres s’obriran simultàniament al setembre de 2010. El quart quadrimestre s'obrirà al febrer de 2011.


Objectiu

L'objectiu de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes és dotar l'estudiant d'una competència professional en el camp de l'Enginyeria de sistemes informàtics en tot allò que fa referència a la construcció, implantació, utilització i manteniment de sistemes informàtics.

Cārrega lectiva

L'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes té una càrrega lectiva de 225 crèdits, amb la distribució següent:
  • 157,5 crèdits de les assignatures obligatòries
  • 22,5 crèdits d'assignatures optatives
  • 22,5 crèdits de lliure elecció
  • 22,5 crèdits del projecte de final de carrera

Assignatures optatives
SiglesNom complet
AC Arquitectura de Computadors (9)
ALG Algorísmia (7.5)
ASAI Aspectes Socials i Ambientals de la Informàtica (7.5)
C Criptografia (7.5)
CDI Compressió de Dades i Imatge (7.5)
CL Compiladors (9)
CNU Computació Numèrica (7.5)
DABD Disseny i Administració de Bases de Dades (7.5)
EDSO Estructura i Disseny dels Sistemes Operatius (7.5)
ES1 Enginyeria del Software I (7.5)
ES2 Enginyeria del Software II (9)
FFTI Fonaments Físics de les Tecnologies Informàtiques (7.5)
FMAR Física de la Modelització i l'Animació Realistes (7.5)
HDC Habilitats directives i de comunicació (7.5)
IA Intel.ligència Artificial (9)
MATD Matemàtica Discreta (9)
MEIO Models Estocàstics de la Investigació Operativa (7.5)
MP Multiprocessadors (7.5)
PCA Programació Conscient de l'Arquitectura (7.5)
PCD Programació Concurrent i Distribuïda (7.5)
PDGPE Presa de Decisions i Gestió de Projectes Empresarials (7.5)
PROP Projecte de Programació (6)
PROSO Projecte de Sistemes Operatius (7.5)
PXC Projecte de Xarxes de Computadors (6)
RI Recuperació de la Informació (7.5)
ROB Robòtica (7.5)
SGBDO Sistemes de Gestió de Bases de Dades i d'Objectes (7.5)
SGI Sistemes Gràfics Interactius (7.5)
SIA Sistemes Informàtics per a l'Automatització (7.5)
SODX Sistemes Operatius Distribuïts i en Xarxa (7.5)
SPD Serveis Públics de Dades (7.5)
SSI Seguretat en Sistemes Informàtics (7.5)
TIC Teoria de la Informació i la Codificació (7.5)
VA Visualització Avançada (7.5)
VC Visió per Computador (7.5)
VIG Visualització i Interacció Gràfica (7.5)
VPE Viabilitat de Projectes Empresarials (7.5)

Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versiķ clāssica Versiķ mōbil