Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Física (F)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
9.0 (7.2 ECTS) FIS
 • Obligatòria per a l'EI
 • Obligatòria per a l'ETIG
 • Obligatòria per a l'ETIS
   

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Aconseguir que l'estudiant conegui els conceptes de Física més directament relacionats amb el funcionament dels ordinadors i els seus perifèrics, és a dir els principis bàsics de l'electromagnetisme, l'òptica i la física quàntica que expliquen el funcionament de monitors, impressores, memòries magnètiques i òptiques, circuits electrònics i fibres òptiques, entre d'altres. Proporcionar coneixements pràctics sobre l'ús d'elements bàsics dels laboratoris de "hardware".

Objectius Específics

Coneixements

 1. Conceptes bàsics de l'electrostàtica, condensadors i dielèctrics. Elements d'electrocinètica i tècniques de resolució de circuits de corrent continu. Aplicacions: teclat d'ordinador, tub de raigs catòdics (monitor), impressores làser.
 2. Conceptes bàsics d'electrònica: estat sòlid, díodes (d'unió i Zener), transistors (bipolars i MOSFET) i portes lògiques (DL, TL, DTL).
 3. Conceptes de camp magnètic (creació i acció), materials magnètics i inducció electromagnètica. Aplicació al corrent altern i resolució de circuits de corrent altern. Aplicacions: memòries magnètiques, transformadors, circuits filtres.
 4. Ones electromagnètiques: conceptes básics i aplicacions a la Informàtica (fibres òptiques, memòries òptiques i magneto-òptiques, pantalles de cristall líquid).
 5. Elements bàsics d'un laboratori de "hardware": oscil.loscopi, multímetre digital, generador de funcions i generadors de corrent continu i altern.

Habilitats

 1. Anàlisi de qüestions i problemes relacionats amb el temari de l'assignatura.
 2. Saber aplicar el formalisme matemàtic per resoldre problemes.
 3. Saber fer ús dels aparells bàsics del laboratori i saber fer anàlisi numèrica de resultats.
 4. Comprensió de lleis matemàtiques que model.litzen fenòmens físics.
 5. Capacitat de síntesi i presentació de resultats.

Competències

 1. Capacitat d'estructuració i síntesi d'informació.
 2. Capacitat d'anàlisi i validació de dades.
 3. Cerce de bibliografía i capacitat d'ús.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Electrostàtica
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 4,0 0 0 0 12,0 1,0 23,0

2. Electrocinètica
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 4,0 0 0 0 12,0 1,0 23,0

3. Introducció a l'electrònica
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
7,0 5,0 0 0 0 13,0 1,0 26,0

4. Camp magnètic
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 4,0 0 0 0 11,0 1,0 22,0

5. Inducció electromagnètica
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 4,0 0 0 0 8,0 1,0 18,0

6. Corrent altern
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 3,0 0 0 0 10,0 1,0 20,0

7. Ones electromagnètiques
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 4,0 0 0 0 12,0 1,0 23,0

8. Pràctiques de laboratori
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 14,0 0 0 5,0 0 19,0


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
42,0 28,0 14,0 0 0 83,0 7,0 174,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 6,0
Total hores de treball per l'estudiant 180,0

Metodologia docent

(-)

Mètode d'avaluació

Nota final = 0.85*Nota teoria + 0.05*Lab1 + 0.1*Lab2.

Descripció (objectius entre parèntesi, on el primer dígit correspon a la 1a. categoria (coneixements, habilitats, competències), i el segon a l'objectiu específic dins de cada categoria, per ordre de llista):

Nota teoria = 0.4*P + 0.6*F o F (si F > Nota teoria).
P : Examen parcial (1.1,1.2,2.1,2.2,2.4,2.5,3.1,3.2,3.4).
F : Examen final (1.1 a 1.4,2.1,2.2,2.4,2.5,3.1,3.2,3.4).
Lab1 : Informe de les pràctiques fetes al laboratori (1.5,2.1-2.5,3.1-3.4).
Lab2 = 0.5*PL1 + 0.5*PL2 (1.5,2.1-2.5,3.1-3.4).
PL1 : Examen sobre treballs duts a terme al laboratori, fet a mitjans de quadrimestre.
PL2 : Examen sobre treballs duts a terme al laboratori, fet al final del quadrimestre.

(Totes les notes puntuen sobre 10)

Qualsevol intent de frau realitzat durant el curs comportarà l'aplicació de la normativa acadèmica general de la UPC i l'inici d'un procés disciplinari.

Bibliografía bàsica

 • Antoni Giró i Roca Física per a estudiants d'informàtica, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 2005.
 • Luis Montoto San Miguel Fundamentos físicos de la informática y las comunicaciones, Thomson, 2005.
 • Paul A. Tipler Física, Reverté, 1994.
 • Paul A. Tipler, Gene Mosca Física para la ciencia y la tecnología, Reverté, 2005.
 • W. Edward Gettys, Frederick J. Keller, Malcolm J. Skove Física para ingeniería y ciencias, McGraw-Hill, 2005.
 • Francis W. Sears, Hugh D. Young, Roger A. Freedman Física universitaria con física moderna, Pearson Educación, 2005.
 • Raymond A. Serway, John W. Jewett Física, International Thomson, 2003.
 • Pedro Gómez Vilda ... [et al.] Fundamentos físicos y tecnológicos de la informática, Pearson Educación, 2007.

Bibliografía complementària

 • Marcelo Alonso, Edward J. Finn Física, Addison Wesley Longman, 2000.
 • Física bàsica amb ordinador Física bàsica amb ordinador, Edicions UPC, 1993.
 • Olga Alcaraz i Sendra, José López López, Vicente López Solanas Física : problemas y ejercicios resueltos, Olga Alcaraz i Sendra, José López López, Vicente López Solanas, 2006.
 • Félix A. González La Física en problemas, Tebar Flores, 1995.
 • Mahmood Nahvi, Joseph A. Edminister Circuitos eléctricos y electrónicos, McGraw-Hill, 2005.
 • J.R. Cogdell Foundations of electrical engineering, Prentice-Hall, 1996.
 • David J. Griffiths Introduction to electrodynamics, Prentice Hall, 1999.
 • Narciso Garcia, Arthur C. Damask, Steven Schwarz Physics for computer science students : with emphasis on atomic and semiconductor physics, Springer, 1997.
 • Duane E. Roller, Ronald Blum Física, Reverté, 1986-1990.

Enllaços web

 1. http://dfen.upc.edu/docencia/fib/fisica
  Pàgina "web" del Departament de Física i Enginyeria Nuclear, on els estudiants hi poden trobar tot el material necessari pel seguiment de l'assignatura, des de les col.leccions de problemes i de guions de laboratori fins a una extensa col.lecció d'examens resolts, a més de notes sobre alguns temes de l'assignatura.


Capacitats prèvies

1. Coneixements: Física de batxillerat LOGSE, nocions d'anàlisi matemàtic i càlcul vectorial.

2. Habilitats: Capacitat d'aprenentatge, de resolució de problemes i de cerca d'informació.

3. Competències: Capacitat d'abstracció i d'ús del llenguatge matemàtic.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil