Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Enginyeries pla 2003

Els nous estudis de Grau en Enginyeria Informàtica s’impartiran a partir del mes de setembre de 2010. Duraran quatre anys (cursos) i els tres primers quadrimestres s’obriran simultàniament al setembre de 2010. El quart quadrimestre s'obrirà al febrer de 2011.


A la Facultat d’Informàtica es poden cursar tres titulacions diferents:

Encara que són tres plans d’estudi diferents la majoria dels aspectes rellevants són comuns a tots tres. Els Diplomats en Informàtica i els Enginyers Tècnics en Informàtica tenen accés al segon cicle de l’Enginyeria Informàtica.

Enginyeria en Informatica pla 2003

Els estudis d'Enginyeria en Informàtica doten l'estudiantat d'una formació generalista i aprofundeixen en la majoria de les àrees pròpies de la informàtica. Així mateix, l'estudiantat pot dirigir l'optativitat dels seus estudis a l'obtenció d'un dels perfils professionals definits per la FIB, que actualment són:
 • Arquitectures i computació d'alt rendiment
 • Enginyeria del software i sistemes d'informació
 • Fonaments de la computació
 • Gestió i explotació de la informació
 • Interfícies i integració de sistemes
 • Tècniques avançades de programació
 • Xarxes telemàtiques i sistemes operatius

Aquests estudis estan dissenyats per què es puguin completar en 5 anys.

Enginyeria Tčcnica en Informātica de Gestiķ pla 2003

L'objectiu de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (ETIG) és dotar l'estudiantat d'una competència professional en tot allò que fa referència al disseny,  la construcció i el manteniment de sistemes informàtics per a organitzacions, especialment en el vessant del programari que utilitzen.

Aquests estudis estan dissenyats perquè es puguin completar en 3 anys.

Enginyeria Tčcnica en Informātica de Sistemes pla 2003

L'objectiu de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (ETIS) és dotar l'estudiantat d'una competència professional en tot allò que fa referència a la construcció, la implantació i el manteniment de sistemes informàtics, especialment en el vessant del maquinari que els constitueix.

Aquests estudis estan dissenyats perquè es puguin completar en 3 anys.

Estructura del pla d'estudis

Els plans d'estudis estan estructurats en assignatures quadrimestrals. Cada assignatura té assignada un nombre de crèdits segons la seva càrrega lectiva. Per a l'obtenció d'un títol cal haver aprovat un nombre mínim de crèdits. Aquests crèdits s'han d'obtenir:
 • cursant totes les assignatures obligatòries de la titulació
 • cursant assignatures optatives
 • i desenvolupant el projecte de final de carrera

Durada dels ensenyaments

L'Enginyeria Informàtica té una durada de 10 quadrimestres, amb un primer cicle de 6 quadrimestres i un segon cicle de 4 quadrimestres, les enginyeries tècniques tenen una durada de 6 quadrimestres. Els dos primers quadrimestres de les tres titulacions són comuns. Una vegada superats aquests dos quadrimestres l'estudiant pot escollir la titulació que vol cursar; excepte si és un estudiant procedent de Cicles Formatius de Grau Superior que només pot triar entre una de les dues enginyeries tècniques. Un cop acabada una Enginyeria Tècnica en Informàtica, hi ha la possibilitat d'accedir al segon cicle de l'Enginyeria Informàtica.

Normativa de permančncia

La normativa de permanència de la Universitat Politècnica de Catalunya obliga els estudiants a aprovar un mínim de 15 crèdits corresponents a assignatures obligatòries el seu primer any d'estudis. En cas contrari, l'estudiant ha d'abandonar la carrera. D'altra banda els estudiants també estan obligats a superar la Fase de Selecció en un temps màxim de 2 anys des de l'ingrés a la Facultat d'Informàtica. En cas contrari, l'estudiant també ha d'abandonar la carrera.

Fase de selecciķ

La Fase de Selecció està formada per les assignatures de primer curs, és a dir, els dos primers quadrimestres. Són 8 assignatures amb un total de 67,5 crèdits.

Mentre curses assignatures de la Fase de Selecció no pots cursar cap assignatura de cursos superiors. En aquest temps, la Facultat observa el teu rendiment per decidir si et fa confiança que acabaràs la carrera en un temps raonable. Per això, has de passar dues barreres:
 • Durant el primer any (dos quadrimestres), has d'aprovar com a mínim 15 crèdits.
 • En un termini màxim de dos anys (quatre quadrimestres) has d'aprovar totes les assignatures de la Fase de Selecció.

Si no compleixes aquestes dues condicions, en general has d'abandonar els estudis a la Facultat.

La Fase de Selecció és comuna a les tres titulacions de la FIB.

Requisits entre assignatures

Per poder matricular-se d’una assignatura del pla d’estudis cal haver complert un conjunt de requisits necessaris. Els requisits poden ser de quatre tipus:
 • Prerequisit: Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
 • Corequisit: Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
 • Precorequisit: Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
 • Orequisit: Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.


Compartir

Enllaços relacionats


 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versiķ clāssica Versiķ mōbil