Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Habilitats directives i de comunicació (HDC)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) OE
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIG
 • Optativa per a l'ETIS
E3 - Pre-requisit per la EI , ETIG , ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Es bàsic per a qualsevol directiu d'avui el conèixer les principals tècniques de comunicació interna de les organitzacions. Al mateix temps un tècnic d'alt nivell amb responsabilitats directives també ha de dominar el conjunt d'eines que existeixen per fer més eficient el seu paper dins l'organització.

Per aquest motiu, l'objectiu d'aquesta assignatura es proporcionar als alumnes el coneixement de las principals tècniques que puguin aconduir a l'adquisició de les habilitats directives que un titulat superior ha de dominar per aconseguir un millor desenvolupament del seu lloc de treball.

Ens trobem davant d'una asignatura-projecte eminentment pràctica destinada a que els alumnes acabin finalment dominant i utilitzant aquestes eines.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Domini de les principals tècniques que fomentin el domini de les habilitats directives bàsiques.
 2. Domini de l'expressió oral. Com millorar la comunicació de l'individu davant de tercers.
 3. Domini de l'expressió escrita. Com fer un informe, dictamen o projecte?

Habilitats

 1. Capacitat de liderar i motivar un equip de treball en la direcció de persones
 2. Que siguin capaços de comunicar i defendre el contingut de qualsevol projecte empresarial.
 3. Que a través del domini de les eines i tècniques que es desprenen del coneixements adquirits, que siguin uns professionals més eficients.

Competències

 1. Capacitat d'organització del treball personal: capacitat per establir prioritats entre diverses tasques, per planificar el temps i per elaborar i organitzar el propi material de treball.
 2. Capacitat per treballar en equips de caire multidisciplinar.
 3. Capacitat de direcció de reunions.
 4. Capacitat per dirigir equips i organitzacions, utilitzant eficaçment els recursos humans, materials i econòmics disponibles.
 5. Capacitat de formar i organitzar un equip, uni o multidisciplinar, per abordar un projecte complex.
 6. Capacitat per transmetre idees efectivament de forma escrita.
 7. Capacitat per fer presentacions convincents de manera oral, tant formals com informals.
 8. Capacitat per presentar per escrit, de forma clara i correcta, els resultats de la pròpia feina (a nivell de documentar un lliurament de pràctiques).
 9. Ser capaç d'entendre i criticar constructivament les presentacions d'altres.
 10. Capacitat de relació interpersonal. Receptivitat respecte l'interlocutor.
 11. Comunicació personal. El llenguatge oral i el llenguatge corporal

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Disseny de la pròpia estrategia professional
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 4,0 0 3,0 0 0 0 9,0

2. La intel·ligència emocional
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 3,0 0 3,0 0 0 0 10,0

3. Direcció de persones (empowerment i coaching)
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 4,0 0 3,0 0 0 0 10,0

4. Gestió del temps i del estrès
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 4,0 0 3,0 0 0 0 10,0

5. Direcció de reunions
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 4,0 0 3,0 0 0 0 13,0

6. La comunicació de l'empresa
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 2,0 0 2,0 0 0 0 7,0

7. Importància de la comunicació personal
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 3,0 0 2,0 0 0 0 9,0

8. El llenguatge oral i el llenguatge corporal
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 3,0 0 0 0 0 0 7,0

9. Com parlar en púbic
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 3,0 0 2,0 0 0 0 9,0

10. Com preparar un discurs
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 2,0 0 2,0 0 0 0 8,0

11. La presentació oral o discurs en la presentació d'un projecte
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 15,0 0 2,0 0 0 0 21,0

12. La comunicació escrita
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 3,0 0 3,0 0 0 0 10,0

13. Les deu normes bàsiques per redactar amb eficàcia
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 3,0 0 0 0 6,0

14. Com escriure cartes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 4,0 0 2,0 0 0 0 9,0

15. Els informes breus
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 4,0 0 2,0 0 0 0 9,0


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
54,0 58,0 0 35,0 0 0 0 147,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 3,0
Total hores de treball per l'estudiant 150,0

Metodologia docent

Mentre es realitzen les classes qualificades com de teoria s'utilitza bàsicament la classe magistral acompanyada, segons convingui en cada tema, d'exemples previs de desenvolupament que permetessin als alumnes obtenir idees pràctiques pel desenvolupament que tindran que fer en les classes qualificades com de problemes.

En algun cas, las classes de teoria podran contar amb alguna conferencia d'algun emprenedor o directiu per tal de que els hi doni pautes reals sobre com el/ella aborden la problemàtica que es tracta a la sessió.

Pel que fa a les sessions de problemes, totes elles estan encaminades a que els alumnes avancin en la pràctica real de les habilitats directives i de comunicació. Les metodologies que es fan servir van des de la dinàmica de grups y el brainstorming fins la simulació i experimentació de situacions reals anomenades role playings.

Mètode d'avaluació

Per definició aquesta és una assignatura en la que l'avaluació continua basada en la presentació i defensa d'un projecte fictici davant un tribunal format pels professors titulars de l'assignatura mes algun altre professor o professional convidat, es un element fonamental.

La presentació i defensa del projecte s'ha de realitzar en un entorn empresarial simulat a on es tinguin en compte elements com: la vestimenta, estil de comunicació formal, estructuració de la presentació, etc. Els projectes es dissenyen i es formalitzen al llarg de tota l'assignatura i, només aquells que compleixin amb uns requisits mínims podran passar a la fase de defensa pública.

Donades les característiques mencionades, en aquesta assignatura no proposem un examen final tradicional sinó que tant sols es pugui superar amb un procés d'avaluació continuada on son parts fonamentals l'assistència a classe i l'elaboració i defensa del projecte final.

Tenint en compte tot l'anterior, per l'avaluació final l'assistència tindrà un pes del 30% de la nota final.

Pel que fa al treball o projecte, (70% de la nota restant) encara que aquest es fruit del treball en equip, cadascun dels seus membres tindrà la responsabilitat de fer una presentació individualitzada amb lo que s'evita la no compartició de responsabilitats en el grup, per tant s'avaluarà el projecte com un tot (nota d'equip 60%) i cadascuna de les seves parts (nota individual 40%).

Aquest sistema pretén fomentar el treball en equip i l'assumpció real de corresponsabilitats davant d'un objectiu comú.

Bibliografía bàsica

 • BURT, Vikky Cómo Evaluar y Mejorar sus Habilidades Directivas, Gestión 2000, 2003.
 • Antonio Valls Las 12 habilidades directivas clave, Gestión 2000, 2003.

Bibliografía complementària

 • Daniel Goleman Inteligencia emocional, Kairós, 2005.
 • Apunts i transparencies de l'assignatura, , .

Enllaços web

 1. http://www.mailxmail.com/curso/empresa/redactar_emails
  Enllaços que tenen continguts relacionats amb les habilitats directives. Si poden treure idees addicionals.


 2. http://www.mailxmail.com/curso/empresa/documentos
  Enllaços que tenen continguts relacionats amb les habilitats directives. Si poden treure idees addicionals.


 3. http://www.postgradum.com/cursos/listar.phtml?cb=&area=HAB
  Enllaços que tenen continguts relacionats amb les habilitats directives. Si poden treure idees addicionals.


 4. http://www.mailxmail.com/curso/empresa/habilidades_directivas
  Enllaços que tenen continguts relacionats amb les habilitats directives. Si poden treure idees addicionals.


 5. http://www.emagister.com/Cursos-de-Habilidades-Directivas-bcateg213.htm
  Enllaços que tenen continguts relacionats amb les habilitats directives. Si poden treure idees addicionals.


 6. http://www.todalaley.com/Habilidades-directivas-curso-curso65.php
  Enllaços que tenen continguts relacionats amb les habilitats directives. Si poden treure idees addicionals.


 7. http://habilidades-directivas.tinusi.com/es/search/page0/habilidades-directivas.
  Enllaços que tenen continguts relacionats amb les habilitats directives. Si poden treure idees addicionals.


Capacitats prèvies

Cap en especial encara que es preferible que els alumnes ja hagin fet prèviament l'assignatura E3.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil