Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Estructura i Disseny de Sistemes Operatius (EDSO)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) AC
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIS
PROSO - Pre-correquisit per la EI , ETIS
SO - Pre-requisit per la EI , ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Per a l'estudiant interessat en els sistemes operatius, no tots són iguals. Cal que vegi que el seu disseny i implementació depenen de forma molt important de l'entorn al que donen suport (estacions de treball, servidors, multiprocessadors, sistemes de propòsit específic o de temps real, etc.). Per això, l'objectiu d'aquesta assignatura és entendre i ser capaç de criticar les alternatives de disseny i detalls d'implementació de les parts d'un sistema operatiu, així com triar les més adients per a cada possible entorn.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Particularitats dels diferents entorns on es pot necessitar un sistema operatiu
 2. Interaccions entre les diferents parts d'un sistema operatiu
 3. Entendre detalls d'implementació i la seva motivació

Habilitats

 1. Discutir alternatives de disseny
 2. Valorar l'adequació de les alternatives per a entorns concrets

Competències

 1. Esperit crític davant alternatives de disseny

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Subsistemes que formen l'estructura interna del sistema operatiu linux. Recordatori dels tipus de sistemes operatius segons la seva arquitectura.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 1,0 0 2,0

2. Suport hardware al mode protegit, a la gestió del context d'un procés, i a la gestió de les piles d'usuari i de sistema d'un procés.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 1,0 0 2,0

3. Mecanismes d'entrada al sistema operatiu linux: crides al sistema, excepcions i interrupcions. Rutines bottom-half.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 1,0 0 2,0

4. Recordatori de la gestió de processos a linux. Detalls d'implementació.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 4,0 0 6,0 0 12,0
 • Altres activitats:
  Discussió sobre alternatives

5. Recordatori de la gestió de memòria a linux. Implementació de la taula de pàgines, reserva d'espai i compartició de memòria.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 4,0 0 6,0 0 12,0
 • Laboratori:
  Discussió sobre alternatives

6. Gestió de l'àrea de swap a linux.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 2,0 0 4,0

7. Gestió de l'entrada/sortida a linux: device drivers, caches de disc, estratègia de les operacions d'accés als perifèrics.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 2,0 0 4,0

8. Recordatori del sistema de fitxers a linux. Tècniques per afavorir la seqüencialitat. Sistemes de fitxers basats en registre. Virtual file system.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 4,0 0 6,0 0 12,0
 • Altres activitats:
  Discussió sobre alternatives

9. Gestió de les comunicacions a linux: sockets i streams.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 2,0 0 4,0

10. Conceptes bàsics de l'arquitectura SMP. Discussió dels aspectes propis de l'arquitectura SMP. Discussió dels mecanismes particulars del sistema operatiu per gestionar una arquitectura SMP.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 4,0 0 8,0 0 16,0

11. Conceptes bàsics de l'arquitectura Pocket PC. Discussió dels aspectes propis de l'arquitectura Pocket PC.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 4,0 8,0 0 0 16,0
 • Altres activitats:
  Discussió sobre alternatives

12. Conceptes bàsics dels sistemes en temps real. Discussió dels aspectes propis dels sistemes en temps real.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 4,0 0 8,0 0 16,0
 • Altres activitats:
  Discussió sobre alternatives

13. Conceptes bàsics dels sistemes distribuïts.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 4,0 0 8,0 0 16,0
Discussió dels aspectes propis dels sistemes distribuïts. Discussió dels mecanismes particulars del sistema operatiu per gestionar un sistema distribuït.
 • Altres activitats:
  Discussió sobre alternatives

14. Visió real de detall d'implementació
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 15,0 0 0 0 0 15,0
 • Laboratori:
  Es realitzará una modificació senzilla d'una de les parts del sistemes operatius explicats a classe.


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
31,0 0 15,0 28,0 8,0 51,0 0 133,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 8,0
Total hores de treball per l'estudiant 141,0

Metodologia docent

La metodologia docent consistirà en 4 tipus d'activitats:

Classes magistrals:
- Típica classe on el professor presenta uns conceptes
- 20% del temps de l'assignatura
Classes de discussió:
- Classes on els estudiants discuteixen alternatives de disseny sobre un tema prèviament indicat i del que tenen bibliografia per consultar.
- Per afavorir que els estudiants vinguin preparats, cada classe de discussió s'iniciarà amb un examen tipus test sobre el tema a discutir
- 20% del temps de l'assignatura
Laboratori:
- Realització d'una pràctica senzilla d'unes 15 hores
- 10% del temps de l'assignatura
Estudi personal
- Preparació de les classes discussió i estudi de temes de teoria
- 50% del temps de l'assignatura

Mètode d'avaluació

  40% examen final
  10% pràctica
  50% controls de discussió. Aquesta nota estarà formada principalment per la nota dels tests fets abans de les discussions, però podrà ser incrementada per la participació a classe.

Bibliografía bàsica

 • Daniel P. Bovet & Marco Cesati Understanding the Linux kernel, O'Reilly, 2005.
 • Scott Andrew Maxwell Linux Core Kernel commentary, Coriolis Group Books, 2001.

Bibliografía complementària

 • Berny Goodheart & James Cox The Magic garden explained : the internals of UNIX system V release 4, an open-systems design, Prentice Hall, 1993.

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

Conceptes generals de sistemes operatius i xarxes

A la vista d'aquestes capacitats, es suggereixen com a prerequisits les assignatures següents:

SO
ProSO


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil