Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Xarxes de Computadors (XC)

Crčdits Dept. Tipus Requisits
9.0 (7.2 ECTS) AC
 • Obligatòria per a l'EI
SO - Pre-requisit per la EI

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprendre els conceptes bāsics de les comunicacions entre terminals connectats a una xarxa. Per aixō és necessari estudiar la pila de protocols TCP/IP i l'arquitectura de Xarxes d'Ārea Local (LAN) i Xarxes d'Ārea Estesa (WAN). L'assignatura posa l'accent tant als protocols i algoritmes relacionats amb les arquitectures de xarxa i la pila de protocols TCP/IP como als aspectes tecnolōgics de les xarxes (planificaciķ i disseny d'una Xarxa d'Ārea Local).

Objectius Específics

Coneixements

 1. L'alumne ha d'entendre els mecanismes essencials a la transmissiķ de la informaciķ
 2. L"alumne ha de comprendre l"arquitectura d"una Xarxa d"Ārea Local (LANs) i d"una Xarxa d"Ārea Estesa
 3. L"alumne ha de diferenciar els aspectes tecnolōgics de les LANs cablejades i inalāmbriques (Wireless LAN)
 4. L"alumne ha de cončixer la pila de protocols TCP/IP als seus aspectes bāsics: direccionament, encaminament bāsic, control de velocitats o flux, control d"errors i control de la congestiķ
 5. L"alumne ha de cončixer com funciona Internet al seu conjunt i com es comuniquen les aplicacions instalˇlades als terminals

Habilitats

 1. L"alumne serā capaį de planificar i dimensionar una Xarxa d"Ārea Local (LAN) tant a nivell físic (cablejat de la xarxa) com a nivell 2 (elecciķ de la tecnologia LAN adequada, provisiķ d"amples de banda, emplaįament de clients i servidors, etc.)
 2. L"alumne serā capaį de gestionar l"esquema de direccions IP així com cončixer els aspectes relacionats amb l"assignaciķ dināmica de direccions i de gestiķ de noms a xarxes IP
 3. L"alumne sabrā com assignar direccions IP a interfícies, escollir i activar protocols d"encaminament bāsics (estātics i dināmics), detectar errors de configuraciķ, etc, a routers IP
 4. L"alumne sabrā gestionar tecnologia LAN: Ethernet i tecnologia Wireless-LAN
 5. L"alumne serā capaį d"avaluar el rendiment dels diferents protocols i tecnologies de xarxa

Competències

 1. L"alumne estā capacitat per a planificar i dimensionar una Xarxa d"Ārea Local de mida petita-mitja
 2. L"alumne estā capacitat per a treballar a un Proveīdor de Serveis d"Internet, gestionant routers IP, assignant direccions IP
 3. L"alumne estā capacitat per a donar solucions a una empresa que vulgui connectar-se a Internet
 4. Capacitat per a dissenyar sistemes, components o processos que s"ajustin a unes necessitats, utilitzant els mčtodes, tčcniques i eines més adients en cada cas.
 5. Capacitat de resoldre problemes aplicant els mčtodes de la cičncia i l"enginyeria

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducciķ
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 2,0 0 0 8,0 0 14,0
Pila de protocols OSI i TCP/IP.
Organismes d'estandarditzaciķ.
Paradigma client-servidor.

2. Xarxes IP
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
16,0 4,0 10,0 0 5,0 32,0 0 67,0
Funcions i capįalera IP. Direccions IP. Funcionalitats IP (ARPs, ICMPs, etc), DNS, Encaminament a IP, Llistes d"Accés.

3. Protocols de transmissiķ punt-a-punt. Nivell de Transport d'Internet: UDP i TCP
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
10,0 4,0 4,0 0 2,0 21,0 0 41,0
Control d'errors i de flux (ARQs). UDP. TCP: graf d'estats, control d'errors, de flux i de la congestiķ, sockets.

4. Xarxes d'Ārea Local (LANs)
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
10,0 3,0 2,0 0 1,0 21,0 0 37,0
Arquitectura LAN. Topologies LAN. Protocols d'accés al medi. Ethernet: configuracions bāsicas, trames, CSMA/CD Ethernet commutada. VLANs. LANs sense fils.

5. Transmissiķ de dades.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 2,0 0 0 0 12,0 0 20,0
Senyals. Transmissiķ digital. Descomposiciķ espectral i distorsiķ. Pertorbacions del medi. Codificacions i modulacions digitals. Correcciķ d'errors.


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
46,0 13,0 18,0 0 8,0 94,0 0 179,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 3,0
Total hores de treball per l'estudiant 182,0

Metodologia docent

4 hores/setmana de classe de teoria de pissarra on s'expliquen els conceptes teōrics de l'assignatura i es realitzen exemples (problemes) de dimensionat i disseny.

2 hores/setmana de laboratori. Les classes de laboratori es fan en aules equipades amb PCs, a les que s'afegeixen equips de comunicacions (routers i commutadors) instalˇlats en racks amb rodes. Cada sessiķ té un enunciat amb una descripciķ teōrica dels conceptes, i un guiķ de la realitzaciķ de la prāctica. Els enunciats estan recopilats en un quadern de laboratori que es pot adquirir en el centre de reprografia. Els alumnes han d'adquirir el quadern de laboratori a l'inici del curs. Abans de cada sessiķ de laboratori, els alumnes han de preparar la prāctica: Llegint l'enunciat i repassant els conceptes teōrics relacionats. Algunes de les sessions de laboratori es dedicaran a fer classes de problemes per reforįar les classes teōriques.

Per a l'avaluaciķ de les prāctiques, els últims 15 minuts de cada sessiķ es farā un minitest via web sobre la prāctica realitzada, i a final de curs es farā un examen final sobre totes les prāctiques.

Mètode d'avaluació

C=control (aproximadament a la setmana 8-9)
Nl=Nota de Laboratori
Ef=Examen Final
NF=Nota final

NF=0.20*Nl + 0.80*MAX{Ef;(0.15*C + 0.85*Ef)}

Bibliografía bàsica

 • Larry L. Peterson and Bruce S. Davie Computer networks : a systems approach, Morgan Kaufmann, 2003.
 • Gilbert Held Ethernet networks : design, implementation, operation, management, John Wiley & Sons, 1998.
 • W. Richard Stevens TCP/IP illustrated, Addison-Wesley, 1994-1996.
 • William Stallings Data and computer communications, Pearson Education, 2007.
 • Llorenį Cerda Alabern Xarxes de computadors : conceptes bāsics, Edicions UPC, 2007.

Bibliografía complementària

 • Liam B. Quinn, Richard G. Russell Fast Ethernet, John Wiley & sons, 1997.
 • W. Richard Stevens UNIX network programming, Prentice Hall, 1998-1999.
 • Douglas E. Comer Computer networks and internets : with Internet applications, Prentice-Hall, 2001.
 • Christian Huitema Routing in the internet, Prentice Hall PTR, 2000.

Enllaços web

 1. http://studies.ac.upc.edu/FIB/XC
  Informaciķ addicional de l'assignatura Xarxes de Computadors.


Capacitats prèvies

Coneixements de UNIX a nivell d"administrador de sistemes.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versiķ clāssica Versiķ mōbil