Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Utilització de Sistemes Operatius (USO)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) AC
 • Obligatòria per a l'ETIG
EC1 - Pre-requisit per la ETIG
IC - Pre-requisit per la ETIG
P1 - Pre-requisit per la ETIG
PRAP - Pre-requisit per la ETIG

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

L'estudiant ha de conèixer els serveis i utilitats que ofereix un
sistema operatiu. Això inclou els següents conceptes: intèrpret de
comandes, crida al sistema, seguretat, protecció, llibreria de sistema,
llibreria dinàmica, procés, multiprocés, temps compartit, concurrència, thread, entrada/sortida,
canal, sistema de fitxers, comunicació entre
processos (pipe, socket, events), memòria compartida, memòria
virtual, paginació, àrea de swap.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Conèixer els serveis que ofereix un SO des del punt de vista d'un usuari programador.
 2. Conèixer i saber utilitzar diferents sistemes d'interacció amb el SO
  (comandes, scripts, biblioteques, crides a sistema, ...).
 3. Concepte de procés i serveis relacionats.
 4. Sistemes de fitxers i serveis relacionats amb entrada/sortida.
 5. Descriure les tasques assignades a l'administrador de sistemes.

Habilitats

 1. Utilitzar directament els serveis oferts pel sistema operatiu per implementar programes.
 2. Adquirir agilitat al treballar com a usuari sobre un sistema operatiu.
 3. Preveure que certes accions habituals poden posar en compromís la seguretat de la màquina.

Competències

 1. Disposició i capacitat per actualitzar-se al llarg de la carrera professional, quant a coneixements, procediments i tècniques.
 2. Capacitat d'actuar autònomament: Saber treballar de forma independent, rebent només la informació indispensable i un mínim de guiatge.
 3. Capacitat per dissenyar i dur a terme experiments, i d'analitzar-ne els resultats.
 4. Vetllar pel bon ús dels recursos què es disposa
 5. Capacitat d'iniciativa: ser resolutiu, saber prendre decisions i actuar per solucionar un problema.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducció: Concepte de SO, Entrada al SO, Requisits hardware, Evolució històrica dels SOs, Aproximació als Os d'ús més habitual, Tasques administrador sistemes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 1,0 4,0 0 1,0 4,0 0 14,0
 • Laboratori:
  A la primera sessió de laboratori es descriurà l'entorn on realitzaran les pràctiques de l'assignatura i es procedirà a la instal.lació d'alguna distribució de Linux senzilla (i des de CD) a un PC.
  A la segona sessió de laboratori es descriurà el treball sobre Unix des de l'intèrpret de comandes: inici sessió, gestió de fitxers, de processos,...
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi de la documentació relacionada amb la segona sessió de laboratori.

2. Software de Sistema: Generació d'executables, Carregadors, Taques de l'administrador de sistemes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 1,0 4,0 0 2,0 4,0 0 14,0
 • Laboratori:
  A la primera sessió hauran de realitzar diversos shellscripts sobre linux.]
  A la segona sessió hauran de realizar un petit programa en llenguatge C, compilar-lo, crear les llibreries i muntar-lo. També descobriran algunes eines d'ajuda com ara indent, objdump, strace, strings, make... Finalment, instal.laràn alguna aplicació seguint els pasos estàndar (configure, make install,...).
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi de la documentació relacionada amb les classes de laboratori.

3. Processos: Concepte i característiques, SO multiprocés, Crides al sistema Unix, Crides al sistema Windows, Tasques de l'administrador de sistemes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 3,0 6,0 0 3,0 11,0 0 29,0
 • Laboratori:
  A la primera sessió l'alumne experimentarà amb alguns petits programes de prova sobre Unix que creïn processos i threads, refrescarà les comandes unix relacionades amb la gestió de processos i realitzarà algun shellscript relacionat amb processos.
  A la segona sessió l'alumne haurà de realitzar petits programes sobre Unix on utilitzi les crides al sistema relacionades amb gestió de processos.
  A la tercera sessió l'alumne experimentara amb alguns petits programes de prova sobre Windows que creïn processos i threads. També veurà com obtenir informació sobre els processos en execució.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi de la documentació relativa a les sessions de laboratori.

4. Sistemes de Fitxers: EF disc, Conceptes de sistemes de fitxers, Sistemes de fitxers Unix, Windows, Consideracions sobre rendiment, Tasques administrador de sistemes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 2,0 4,0 0 2,0 8,0 0 20,0
 • Laboratori:
  A la primera sessió l'alumne utilitzarà les comandes UNIX més habituals que permeten explorar el sistema de fitxers (find...) i gestionar fitxers (com tar, bzip2,..), muntara/desmuntarà unitats sobre linux, treballarà amb les proteccions dels fitxers i realitzarà algun shellscript relacionat amb el sistema de fitxers.
  A la segona sessió l'alumne experimentara amb alguns petits programes de prova sobre Windows que exploran el sistema de fitxers. També veurà com obtenir informació sobre el sistema de fitxers.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi de la documentació relativa a les sessions de laboratori.

5. Entrada/Sortida: Independència de dispositius, Models de Comunicació, Crides Unix (fitxers, pipes, Sockets i per events), Tasques de l'administrador de sistemes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 3,0 6,0 0 3,0 11,0 0 28,0
 • Laboratori:
  A la primera sessió l'alumne provarà un seguit de programes d'exemples sobre unix que relitzin operacions bàsiques d'entrada sortida, i realitzarà algun shellscript.
  A la segona sessió l'alumne desenvoluparà algun petit programa que utilitzi les crides al sistema d'entrada/sortida sobre fitxers/pipes i sockets.
  A la tercera sessió l'alumne treballarà l'entrada sortida amb sockets.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi de la documentació relativa a les sessions de laboratori.

6. Memòria: espais adreces, creixement espai lògic, memòria virtual, tasques de l'administrador de sistemes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 1,0 2,0 0 1,0 3,0 0 9,0
 • Laboratori:
  A la sessió de laboratori l'alumne experimentarà amb les crides al sistema que permeten modificar la mida de l'espai lògic d'un procés i amb les comandes que mostren informació sobre la memòria ocupada pels processos. L'alumne realitzarà algun shellscript relacionat amb la gestió de memòria i depurara programes que treballin de forma incorrecta amb la memòria.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi de la documentació relativa a la sessió de laboratori.

7. Seguretat: elecció de passwords, correu electrònic, comunicacions xifrades, virus, tasques de l'administrador de sistemes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 1,0 2,0 0 1,0 3,0 0 9,0
 • Laboratori:
  L'alumne haurà d'instal.lar alguna aplicació que ajudi a incrementar la seguretat del seu sistema i utilitzar-la correctament. Experimentarà amb les situacions que poden posar en compromís la seguretat de la seva màquina.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Estudi de la documentació relativa a la sessió de laboratori


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
26,0 12,0 28,0 0 13,0 44,0 0 123,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 20,0
Total hores de treball per l'estudiant 143,0

Metodologia docent

Classes de teoria "magistrals participativas"

Classes de problemes. L'alumne coneixerà amb antelació els problemes que es faran a la següent classe.

Classes de laboratori. L'alumne disposarà d'un guió amb el que necessitarà estudiar per la propera sessió de laboratori.

Mètode d'avaluació

Al final de cada sessió de laboratori l'alumne haurà d'entregar un informe
de les activitats que ha realitzat a la classe (i els fitxers que hagi
escrit). A partir d'aquestes entregues (70%) i la desimboltura dels alumnes
al laboratori (30%), el professor determinarà la qualificació de laboratori
de l'alumne.

A mig curs es realitzarà un examen parcial no alliberatori.

La nota de l'assignatura serà:
0.4*ExFinal + 0.2*MAX(ExFinal, Parcial) + 0.4*MAX(ExFinal, Laboratori)

Bibliografía bàsica

 • Avi Silberschatz, Peter Galvin, and Greg Gagne Operating System Concepts. Sixth Ed., Ed. Wiley, 2003.
 • R.E. Bryant and D. O'Hallaron Computer Systems. A programmer's perspective, Ed. Prentice Hall, 2003.

Bibliografía complementària

(Informació no introduïda)

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

-Estructura de computadors
-Coneixements de programació

Les assignatures EC1 i les de programació de fase selectiva hauríen d'aportar aquests coneixements.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil