Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Avisos legals i codi čtic

Avisos legals

Condicions generals d'us


El present document té per objecte establir i definir les condicions que regulen l'ús dels serveis i continguts de la web de la FIB, la facultat d'Informàtica de Barcelona, www.fib.upc.edu (en endavant, FIB), posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de la web de la FIB atribueix la condició d'usuari de la FIB (en endavant, usuari) i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per la FIB en el moment en què l'usuari accedeixi a la web de la FIB. Així mateix l'usuari accepta, des del moment en què accedeixi a la FIB, les condicions particulars d'utilització de certs serveis oferts per la FIB que, segons els casos, substitueixen, modifiquen o complementen les presents condicions generals. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament tant les condicions generals com les condicions particulars cada vegada que es proposi utilitzar la web de la FIB i els serveis i continguts que ofereix.

En qualsevol cas, la FIB es reserva el dret a retirar l’accés a qualsevol usuari que incompleixi qualsevol de les condicions generals o particulars que regeixen els serveis i continguts i que els sigui d’aplicació, sense necessitat d’avís previ.

Exclusió de garanties i responsabilitats


La FIB no dona garantia ni es fa responsables de la disponibilitat, la continuïtat, l'accés, el manteniment i el funcionament efectiu de la web de la FIB i dels seus serveis. Tampoc no donen garanties ni es fan responsables de l'actualització, l'exactitud, l'exhaustivitat, la pertinença, l'actualitat i la fiabilitat dels serveis i els continguts realitzats o oferts per elles mateixes o per tercers, independentment de quina sigui la causa.

La FIB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin esdevenir per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web de la FIB i dels serveis que ofereix, de la defraudació de la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir a la web de la FIB i els serveis que ofereix, de la fiabilitat de la web de la FIB i dels seus serveis, i dels errors d'accés a les distintes pàgines web.

La FIB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin esdevenir per la transmissió, la difusió, l'emmagatzematge, la posada a disposició, la recepció i l'obtenció dels continguts, i per l'accés a aquests.

L'usuari s'obliga a fer un ús dels serveis que per la seva naturalesa li permeten introduir continguts a la web de la FIB i fer-los accessibles a altres usuaris, com per exemple, i entre altres, els serveis de fòrum, correu electrònic, tauler d'anuncis, pàgines personals, etc., que sigui conforme amb la llei i les presents condicions generals, a la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A títol merament indicatiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, a través d'aquests serveis, continguts que de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic; que introdueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; que introdueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; que incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; que introdueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor; que introdueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques religioses, de riscs o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic; que siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de forma que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial que pertanyi a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectuï o pretengui efectuar o que s'efectuï; que violin els secrets empresarials de tercers; que siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; que infringeixin la normativa sobre el secret de les comunicacions; que constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i, en general, que constitueixin competència deslleial.

L'usuari es compromet a no incorporar a través dels serveis oferts per la FIB virus o altres elements físics o electrònics que puguin malmetre o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (programari i maquinari) de tercers o que puguin malmetre els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

Drets de propietat intel·lectual i industrial


Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructures, marques i altres elements de la FIB estan protegits per la normativa d'aplicació respecte a la propietat intel·lectual i industrial. La FIB autoritza els usuaris a reproduir, copiar, distribuir, transmetre, adaptar o modificar exclusivament els continguts de la web de la FIB, sempre que l'usuari n'especifiqui la font i/o els autors.

Dades de caràcter personal


En els casos en què els usuaris hagin de proporcionar a la FIB dades de caràcter personal, la FIB tractarà aquestes dades de forma automatitzada amb les finalitats definides explícitament en cadascun dels serveis.

Codi čtic

La utilització dels serveis i continguts de la web de la FIB està subjecte a la legislació vigent i als principis de bona fe i no alteració de l'ordre públic, en especial les normes nacionals i internacionals de protecció de drets humans.

L'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, a través d'aquests serveis, qualsevol tipus de continguts que:
 • introdueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició
 • incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic
 • introdueixin o puguin induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor; que introdueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques religioses, de riscs o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic
 • siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de forma que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant
 • estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial que pertanyi a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectuï o pretengui efectuar o que s’efectuï
 • violin els secrets empresarials de tercers
 • siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones
 • infringeixin la normativa sobre el secret de les comunicacions
 • constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i, en general, que constitueixin competència deslleial.

L’usuari es compromet a no incorporar a través dels serveis oferts per la FIB virus o altres elements físics o electrònics que puguin malmetre o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (programari i maquinari) de tercers o que puguin malmetre els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

La FIB es reserva el dret, sense la necessitat de previ avís, de suspendre l’accés a qualsevol usuari a la FIB o a alguna part del mateix en cas que la seva conducta sigui contrària a aquest codi ètic.
Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versiķ clāssica Versiķ mōbil