Associacions

Esteu aquí

Video Games Association d'estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (VGAFIB)

President

Kilian Peiró Conde

Dades de contacte

contacte@vgafib.com

93 413 76 59

C. Jordi Girona, 1-3 Edifici Omega - despatx 104

Web

Objectius

Apropar el jovent a la indústria dels videojocs organitzant ponències, trobades i, a la vegada, iniciar o completar els coneixements del sector als seus membres amb un ensenyament teòrico-pràctic sobre videojocs, participant en treballs amb o sense col·laboració d'empreses del sector.

Requisits per ser soci

Ser membre de la FIB


Tecnologia per Tothom

President

David López

Dades de contacte

info@txt.upc.edu, acollida@txt.upc.edu, reutilitza@txt.upc.edu

93 405 41 36

C/ Jordi Girona, 1-3 Campus Nord, Edifici B6 Planta 2, 08034 Barcelona

Web

Objectius

- Sensibilitzar en els aspectes de compromís social, ambiental i cooperació al desenvolupament humà. - Contribuir mitjançant les TIC a la millora de les condicions de sectors i indrets desfavorits. - Promoure el compromís i responsabilitat social i ambiental a/de la universitat.

Activitats

- Suport i realització de projectes de cooperació al desenvolupament i TFG en l'àmbit de les TIC. (Amb col·laboració amb el CCD www.upc.edu/ccd) - Programa de Reutilització de material informàtic de l'UPC. - Suport i desenvolupament de la Xarxa de Suport a la Reutilització de material informàtic (www.xsr.cat). - Sensibilització i servei de prestació social per via d'assignatures de lliure elecció. - Recerca en TIC per la justícia social, ambiental i en definitiva la sostenibilitat.


Series and Video-games Association

President

Víctor Anton

Dades de contacte

upcsvga@gmail.com

C. Jordi Girona, 1-3 Edifici Omega - despatx 104 Campus Nord

Web

Objectius

Organitzar tornejos, mirar sèries, jugar a videojocs.

Activitats

- Tornejos de tot tipus (LoL, CS:GO, Street Fighter...).

- Maratons de sèries.

Requisits per ser soci

Ser estudiant de la UPC


Linux UPC

President

Pol Verdaguer i Grau

Dades de contacte

linuxupc@linuxupc.upc.edu

C. Jordi Girona 1-3, Edifici Omega, Despatx S105 Campus Nord

Web

Objectius

LinuxUPC és una associació sense ànim de lucre, dedicada a l'estudi i difusió del Software Lliure en el si de la Universitat Politècnica de Catalunya. Concretament, els fins de l'associació són: 1. Promoure i formar en l'ús de cultura, xarxes i maquinari lliure en tots els estaments de la universitat. 2. Promoure com a activitat d'extensió universitària la participació en projectes de programari, cultura, xarxes i maquinari lliure. 3. Promoure bones pràctiques en les activitats d'especificació, disseny, implementació, implantació i gestió de projectes de programari lliure. 4. Promoure l'ús i la col·laboració amb projectes de programari lliure en les activitats d'especificació, disseny, implementació i implantació i gestió de projectes de programari.

Activitats

Xerrades, tallers, debats, projectes propis, participació en hackatons.

Requisits per ser soci

Ser estudiant de la UPC.


L'Oasi. Associació Cultural de la FIB

President

Marc Benito Bermúdez

Dades de contacte

oasi@casal.upc.edu

93 413 76 61

C. Jordi Girona, 1-3 Edifici Omega - despatx 103

Web

Objectius

Actuar com a canal de comunicació dins la FIB mitjançant una revista periòdica i, eventualment, altres activitats lúdico-culturals.

Activitats

Publicació de la revista l'Oasi. Organització d'activitats durant la Festa de Primavera de la FIB i la Festa de Dia de l'ETSETB.

Requisits per ser soci

Ser membre de la FIB.


Jedi

Dades de contacte

jedi@jediupc.com

93 413 76 60

c/ Jordi Girona, 1-3. Espai Emprèn. , c/ Jordi Girona, 1-3. Edifici Omega, despatx 101.

Web

Objectius

Obtenir nous coneixements informàtics que no siguin impartit per la universitat i educar els estudiants des d'una perspectiva empresarial. Formar-nos en el món laboral i desenvolupar la capacitat d'innovar i emprendre els nostres propis projectes i també millorar la nostra capacitat de lideratge i gestió de grups.

Activitats

Oferim serveis i projectes a empreses amb la qualitat de futurs enginyers a baix cost atès que no tenim ànim de lucre i reinvertim els guanys en activitats de l'asociació. Impartim cursos a altres universitaris i contractem professionals per ampliar la nostra formació.

Requisits per ser soci

Ser estudiant de la FIB amb motivació i ganes!


Hackersatupc

President

Miquel Llobet Sánchez

Dades de contacte

info@hackersatupc.org

C. Jordi Girona, 1-3 Edif. Omega Campus Nord

Web

Objectius

- Acostar i fomentar la cultura de creació de noves tecnologies als estudiants.

- Fomentar la participació en hackathons i altres esdeveniments tecnològics, tant locals com internacionals.

Activitats

- Organitzar xerrades de caràcter tècnic per presentar noves tecnologies.

- Organitzar HackUPC i altres hackathons.

- Organitzar equips per participar conjuntament en conferències o hackathons.

- Informar els membres dels esdeveniments tecnològics del seu interés (hackathons, conferències, etc.).

- Mantenir un canal de col·laboració i benefici entre els membres i empreses punteres del sector.

 

Requisits per ser soci

Ser membre de la FIB


Delegació d'Estudiants de la FIB (DEFIB)

President

Daniel Larrosa Costarrosa

Dades de contacte

defib@fib.upc.edu

93 413 75 96

Edifici Omega, Despatx 102

Web

Objectius

L'objectiu de DEFIB és assessorar, representar i ajudar els estudiants de la FIB en la mesura que ens sigui possible.

Activitats

Algunes de les activitats que fem cada quadrimestre o any són l'orla, gestionar els delegats de les assignatures, la xerrada d'especialitats, pertànyer als òrgans de govern de la FIB, col·laborar amb la resta d'associacions, etc. i, òbviament, resoldre dubtes i incidències dels estudiants.

Requisits per ser soci

L'únic requeriment és ser estudiant de la FIB i tenir ganes de contribuir a millorar la facultat o els estudis universitaris.


CRUPC - Club de Rol de la UPC

President

Ivan Salfati Calleja

Dades de contacte

clubrolupc@gmail.com

C. Jordi Girona, 1-3 Edifici Omega - despatx S203b Campus Nord

Web

Objectius

Donar a conèixer als primerencs el món del rol (incloent-ne jocs de taula, de cartes, jocs de rol "de paper i daus" i en general qualsevol forma de joc de rol interactiu) i ser una associació on els jugadors de rol més experimentats puguin trobar companys, partides i jugadors per tornar a submergir-se en les èpiques aventures que es viuen sent "rolero".

Activitats

Partides de rol setmanals (D&D, Pathfinder, Anima Beyond Fantasy, Pangea, Mundo de Tinieblas, etc.) partides de jocs de taula (BloodBowl, D&D, Munchkin, Bang!, Risk, i molts més), Magic the Gathering habitualment, amb torneigs i "drafts", i qualsevol proposta que es faci que tingui relació amb el món del rol.

Requisits per ser soci

Tenir ganes de ser part d'una comunitat friki abocada al rol i ser actiu en les activitats, d'igual forma que actuar com a motor proposant i tirant endavant altres propostes.


Críptica

President

Ferran Quer

Dades de contacte

info@criptica.org

C. Jordi Girona, 1-3 - Edifici Omega - despatx 101 Campus Nord

Web

Objectius

  • Treballar perquè els drets humans siguin respectats en l’entorn de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC).
  • Aconseguir que la privacitat de les persones sigui protegida de forma efectiva en l’àmbit de les TIC.
  • Esdevenir referència en matèria de privacitat i seguretat en línia entre les entitats i persones interessades en la protecció de la privacitat en línia.
  • Informar la ciutadania sobre les propostes de llei que poguessin vulnerar els seus drets en l’àmbit de les TIC, a fi de proposar alternatives que garanteixin el seu respecte.
  • Fomentar l’ús d’eines de seguretat en línia entre la gent que no tingui coneixements tècnics, de manera que com a usuaris esdeveniguin més conscients de les dades que protegeixen o cedeixen.

Activitats

  • Impartir xerrades, ja sigui per part dels membres de l’associació o d’experts reconeguts.
  • Impartir tallers de seguretat informàtica relacionats amb la privacitat en l’àmbit de les TIC.
  • Realitzar publicacions relacionades amb la privacitat en l’àmbit de les TIC.
  • Provar eines de privacitat, per tal d’obtenir un millor coneixement sobre com funcionen.


BEST (Board of European Students of Technology)

President

Erik Recio Armengol

Dades de contacte

barcelona@BEST.eu.org

93 401 65 41

C. Jordi Girona, 1-3 Edifici A3 - despatx S105 Campus Nord

Web

Objectius

És una associació internacional d'estudiants de carreres tècniques amb presència a 95 universitats europees i en un total de 33 països. El seu objectiu és promoure Europa entre els estudiants a través de cursos acadèmics i no-acadèmics a l'estranger o a través de la competició d'enginyeria més gran d'Europa.

Requisits per ser soci

Ser estudiant de la UPC amb moltes ganes de posar-te a prova i conèixer Europa!


Barcelona Mobile Apps

President

Andreu Rodríguez i Donaire

Dades de contacte

info@bma.cat

93 401 25 09

C. Jordi Girona, 1-3 Espai Emprèn

Web

Objectius

Acostar les eines i el coneixement necessaris per aprendre i emprendre en el món de les tecnologies mòbils. Catalitzar la creació de noves empreses i facilitar el seu creixement.

Activitats

Cursos de desenvolupament d'apps, esdeveniment anual Apps Night -punt de trobada de les startups amb més potencial del sector-, networkings, grups de treball i col·laboració en l'organització d'altres activitats (Hackatons, esdeveniments on-line, etc.).

Requisits per ser soci

Interès pel sector de la mobilitat i l'emprenedoria.


Associació Universitària Sin Vergüenza

President

Eva Gil , Marina Sauca (responsable UPC)

Dades de contacte

upc@sinver.org, presidencia@sinver.org

93 413 75 87

C. Jordi Girona, 1-3 Edifici Omega - despatx 105 Campus Nord

Web

Objectius

"Sin Vergüenza" és una associació universitària de joves gais, lesbianes, persones bisexuals i trans que cerca una completa inserció a la comunitat estudiantil universitària i a la societat en general per mitjà de la lluita contínua contra les discriminacions per raó d'orientació sexual o identitat de gènere.

Activitats

Activisme, xerrades formació i sensibilització, actes en dates senyalades, trobades socials, cicles de cinema de temàtica LGBT, etc.

Requisits per ser soci

Sense requisits per ser soci.


Associació cultural Fiberparty

President

Marc Benito Bermúdez

Dades de contacte

info@fiberparty.org

93 413 79 19

C. Jordi Girona, 1-3 Edifici Omega - despatx 101 Campus Nord

Web

Objectius

Fiberparty és una associació sense ànim de lucre, dedicada a l'organització d'esdeveniments de caire tecnològic tant per a professionals com per a aficionats, i a la divulgació de les noves tecnologies.

Activitats

Xerrades, tallers, projectes propis, organització de hackathons i també LanParties.

Requisits per ser soci

Ser estudiant de la FIB.


Associació Cultural FestaFIB

President

David Molins Gomà

Dades de contacte

festafib@gmail.com

93 413 75 96

C. Jordi Girona, 1-3 Edifici Omega - Despatx 102 Campus Nord

Web

Objectius

L'objectiu de FestaFIB es organitzar totes les activitats que es duen a terme el dia de la festa de primavera, concursos, concerts...

Activitats

Durant l'any anem fent petites activitats per a apropar la festa als estudiants i alhora organitzem i preparem tot el necessari perquè el dia de la festa tot surti rodó.

Requisits per ser soci

L'únic requeriment és ser estudiant de la FIB i tenir ganes de fer una festa de la qual en gaudiran tots els Fibers.