Quadrimestre addicional (Continuïtat d'Estudis)

Esteu aquí

El degà o la degana pot, en situacions justificades, no aplicar el que preveuen els apartats "Rendiment mínim en el primer any acadèmic" i "Rendiment mínim en la Fase Inicial dels estudis" a les estudiantes i als estudiants que ho sol·licitin de forma motivada i abans de la data que cada any s'estableix a les normes de matrícula.

La instància es podrà presentar a l'e-Secretaria.

Període Q2: 
dijous, 9 febrer, 2017
Tràmit Resolució q2: 
divendres, 10 febrer, 2017
  • Estudiants de Grau o Màster que no han superat el primer any acadèmic.
  • Estudiants de Grau en Enginyeria Informàtica que no han superat la Fase Inicial.

El tràmit és gratuït.

Área de Gestión Académica (Secretaría)

Adreça 

Planta baja del edificio B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona Salgado,1-3  
08034 Barcelona
España

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Mañanas: de 9:30 a 13:30 horas.
Tardes: martes y miércoles de 15:30 a 17:00 horas. 

Del 1 de junio al 30 de septiembre: de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 horas

Agosto cerrado.