Anar a: Buscar
FIB > Els estudis > Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Castellano | English


Enginyeria Informàtica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Informació sobre les assignatures
Guia Docent
Guia Docent per la FSEnginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (ETIS)

Última modificació: 20-04-2005

Càrrega lectiva

S'han d'obtenir 204 crèdits, amb la distribució següent:
151,5 crèdits de les assignatures obligatòries
31,5 crèdits d'assignatures optatives
21 crèdits de lliure elecció
A continuació es mostra l'estructura de les assignatures obligatòries del pla d'estudis i enllaços a les assignatures:

Assignatures obligatories

AL Àlgebra (6)
AM Anàlisi Matemàtica (6)
ASO Administració de Sistemes Operatius (6)
EC1 Estructura de Computadors I (9)
EC2 Estructura de Computadors II (4,5)
EDA Estructura de Dades i Algorismes (9)
ES1 Estadística I (4,5)
ES2 Estadística II (4,5)
F Física (9)
FTC Fonaments Tecnològics dels Computadors (6)
IBD Introducció a les Bases de Dades (4,5)
IC Introducció als Computadors (7,5)
IL Introducció a la Lògica (7,5)
IP Iniciació a la Programació (9)
ISO Introducció als Sistemes Operatius (6)
LGA Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats (4,5)
MAC Models Abstractes de Càlcul (4,5)
MD Matemàtica Discreta (7,5)
P Perifèrics (4,5)
PM Programació Metòdica (7,5)
SO Sistemes Operatius (6)
XC Xarxes de Computadors (6)

Assignatures optatives

AAD Arquitectura d'Aplicacions Distribuides (6)
AC Arquitectura de Computadors (9)
AF Ampliació de Física (4,5)
AV Arquitectures Vectorials (6)
C Criptografia (6)
CASO Conceptes Avançats de S.O. (6)
CL1 Compiladors I (4,5)
CL2 Compiladors II (4,5)
DAC Disseny i Avaluació de Configuracions (6)
DLP Descripció de Llenguatges de Programació (6)
DSBMI Disseny de Sistemes Basats en Microprocessadors (9)
DVLSI Disseny Bàsic VLSI (6)
EISO Estructura Interna d'un S.O. (4,5)
ES:D1 Enginyeria del Software: Disseny I (6)
ES:E Enginyeria del Software: Especificació (6)
FBD Fitxers i Bases de Dades (6)
ISEPI Impacte Social i Ètica Prof. de la Informàtica (6)
MEIO Models Estocàstics de la I.O. (4,5)
MP Multiprocessadors (6)
PC Programació Concurrent (6)
ROB Robòtica (6)
SD Sistemes Digitals (7,5)
SPD Serveis Públics de Dades (6)
S1 Simulació I (4,5)
TET Tecnologia dels Equips de Transmissió (4,5)
TIC Teoria de la Informació i la Codificació (6)


versió per imprimir