Anar a: Buscar
FIB > Els estudis > Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Castellano | English


Enginyeria Informàtica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Informació sobre les assignatures
Guia Docent
Guia Docent per la FSEnginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (ETIG)

Última modificació: 20-04-2005

Càrrega lectiva

S'han d'obtenir 204 crèdits, amb la distribució següent:
153 crèdits de les assignatures obligatòries
30 crèdits d'assignatures optatives
21 crèdits de lliure elecció
A continuació es mostra l'estructura de les assignatures obligatòries del pla d'estudis i enllaços a les assignatures:

Assignatures obligatories

AL Àlgebra (6)
AM Anàlisi Matemàtica (6)
EC1 Estructura de Computadors I (9)
EDA Estructura de Dades i Algorismes (9)
EN1 Economia I (4,5)
EN2 Economia II (4,5)
EO Estructures Organitzatives (6)
ES:D1 Enginyeria del Software: Disseny I (6)
ES:E Enginyeria del Software: Especificació (6)
ES1 Estadística I (4,5)
ES2 Estadística II (4,5)
F Física (9)
FBD Fitxers i Bases de Dades (6)
GSI Gestió de Sistemes Informàtics (4,5)
IBD Introducció a les Bases de Dades (4,5)
IC Introducció als Computadors (7,5)
IL Introducció a la Lògica (7,5)
IP Iniciació a la Programació (9)
ISO Introducció als Sistemes Operatius (6)
MD Matemàtica Discreta (7,5)
PM Programació Metòdica (7,5)
XC Xarxes de Computadors (6)

Assignatures optatives

AC Arquitectura de Computadors (9)
AO Administració d'Organitzacions (6)
C Criptografia (6)
CG Control de Gestió (4,5)
CL1 Compiladors I (4,5)
CL2 Compiladors II (4,5)
DBD Disseny de Bases de Dades (6)
DLP Descripció de Llenguatges de Programació (6)
EC2 Estructura de Computadors II (4,5)
EDA Estructura de Dades i Algorismes (7,5)
ES:D2 Enginyeria del Software: Disseny II (6)
GC Gràfics en Computador (6)
GEOC Geometria Computacional (7,5)
IEA Introducció als Esquemes Algorísmics (6)
ISEPI Impacte Social i Ètica Prof. de la Informàtica (6)
LGA Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats (4,5)
MAC Models Abstractes de Càlcul (4,5)
MDIO1 Models Deterministes de la I.O. I (4,5)
PC Programació Concurrent (6)
PD Programació Declarativa (6)
SIO Sistemes d'Informació per a Organitzacions (6)
SO Sistemes Operatius (6)
SPD Serveis Públics de Dades (6)
TD Teoria de la Decisió (4,5)
TIC Teoria de la Informació i la Codificació (6)
TMIA Tècniques i Mètodes de Intel.ligència Artificial (4,5)


versió per imprimir