Supercomputació

Què és la supercomputació ?

El terme supercomputador es refereix a un ordinador que pertany a la gamma més alta pel que fa a rendiment, capacitat d’emmagatzematge i eficiència. A més, està dotat d’una potència de càlcul superior a la dels ordinadors de sobretaula o a la dels portàtils.

La seva existència en l’àmbit informàtic es deu a la gran necessitat de computació d’algunes àrees de la ciència, on l’experimentació física és impracticable a causa de limitacions econòmiques, temporals, etc. Aquestes àrees són, per exemple:
  • Simulacions aeronàutiques i automobilístiques.
  • Ciències de la Vida (estudi de proteïnes, òrgans humans, fàrmacs, etc).
  • Ciències de la Terra (estudi de l’atmosfera, astrofísica, contaminació, meteorologia, canvi climàtic, etc).
  • Nanomaterials.
  • Física d’altes energies.
  • Combustió.
  • Processament d’imatges.

MareNostrum, una eina capdavantera al servei de la investigació

Fundat l’any 2005, el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) allotja el MareNostrum, un dels superordinadors més potents a Europa i el número 13 al món. La missió del BSC-CNS és investigar, desenvolupar i gestionar tecnologies de la informació, per facilitar-ne el progrés científic. Les principals activitats del BSC són la investigació en tres àrees: Ciències de la Computació, Ciències de la Vida i Ciències de la Terra.

L’objectiu del BSC-CNS és esdevenir un centre de recerca en supercomputació (amb àrees específiques en supercomputació i arquitectura de computadors), així com en àrees de l’e-Ciència de la Vida i Ciències de la Terra. En aquest context d’aproximació multidisciplinària, el BSC-CNS disposa d’una gran número d’investigadors i experts en HPC (High Performing Computing), que, juntament a recursos de supercomputació d’última generació, faciliten el progrés científic.

El BSC-CNS acull el MareNostrum, que disposa d’una capacitat de càlcul de 94,21 Teraflops(94,21 bilions d’operacions per segon) i compta amb 10.240 processadors. D’aquesta forma, el MareNostrum se situa com un dels computadors més potents a Europa. Està també a la posició 13 del món, segons la llista TOP500 de novembre de 2007 (en el moment de la seva construcció, apareixia en la posició 4 del món, i el primer d’Europa).
 
El BSC-CNS està considerat una gran instal·lació científica espanyola. Des que es va posar en marxa oficialment, al BSC-CNS, amb el MareNostrum, hi treballen investigadors altament especialitzats en supercomputació, que porten a terme projectes de recerca d’una altísima qualitat en l’àmbit internacional. Fins al moment, MareNostrum ha donat suport a més de 400 projectes d’investigació en les àrees de Ciències de la Vida, Biomedicina, Química, Ciències dels Materials, Física, Enginyeria, Ciències de la Terra, Astronomia i Espai. MareNostrum, d’altra banda, també ha ajudat, per exemple, a estudiar les interaccions entre proteïnes per millorar el disseny de medicaments, a entendre com les propietats físiques de l’ADN modulen la funció biològica de les molècules, a trobar regions d’homologia entre genomes diferents (com ara els de l’ésser humà i el ratolí), a predir la qualitat de l’aire a la península ibèrica, a modelar l’emissió i transport de pols natural des del desert del Sàhara fins a Europa. També contribueix a estudiar l’impacte i les conseqüències del canvi climàtic a Europa, a simular la formació de l’Univers, a millorar el disseny del casc i els apèndixs del vaixell espanyol que va participar a la Copa Amèrica 2007, a estudiar els fluxos de turbulències que es produeixen tant a les ales dels avions en vol com a l’interior de les turbines, a dissenyar nanofibres estructuralment estables o a estudiar la física dels plasmes confinats magnèticament, per exemple.


Més informació www.bsc.es
Facultat d'Informàtica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits