Tecnologia assistencial

La tecnologia assistencial és un terme genèric que agrupa tots els equips, dispositius, instruments o programes utilitzat per incrementar, mantenir o millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones que tenen algú tipus de discapacitat. La tecnologia assistencial en l’àmbit de la informàtica, inclou els dispositius i equips d’assistència, adaptació i rehabilitació basats en un sistema informàtic.

Un exemple d’aquests equips són les cadires de rodes robotitzades. Aquests cadires, a més d’incorporar motors elèctrics a les rodes, disposen d’un computador que a partir de la informació subministrada per un conjunt de sensors, acaben controlant la cadira o, si més no, donant un ajut a l’usuari.

L’associació ESCLAT, i la Universitat Politècnica de Catalunya han col•laborat en el disseny de diversos models avançats de cadires.

La cadira “Triesfèrica” és una cadira pensada per moure’s per espais interiors. Permet obtenir la màxima llibertat de moviments amb el mínim d’espai. Facilita així la mobilitat de les persones tant a la feina, a l’habitatge, com en espais d’oci o culturals. Gràcies a les rodes omnidireccionals de la “Triesfèrica” la cadira pot girar en espai mínim i moure’s lateralment, un moviment innovador respecte les cadires de rodes convencionals.
La cadira “GPS-ROMA” està pensada per entorns exteriors coneguts. S’ha desenvolupat amb l’objectiu de servir d’ajut a persones que tenen discapacitats físiques o cognitives, que els impedeixen poder controlar-la per si mateixos. El posicionament per GPS permet a aquesta cadira disposar d’un control intel·ligent compartit amb l’usuari que el manté sempre dins de les zones de seguretat.
En la mateixa línia la UPC està desenvolupant un caminador assistit -l’i-walker-, que té una doble finalitat: com a instrument de rehabilitació, ja que pot guiar a una persona durant les sessions de teràpia, i com un instrument d’assistència, ja que ajuda a desplaçar-se a persones que pràcticament no poden caminar.


Més informació http://grins.upc.edu/
Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits