La Informātica com a vehicle de cultura

El material educatiu sovint incorpora text i  imatges per a beneficiar-se de la seva complementarietat. Mentre el text facilita la comprensió de conceptes abstractes o complexos, les il·lustracions donen informació visual i espaial. Les anotacions a peu d’imatge actuen com a enllaç entre tots dos mitjans.
Mutual Text-Image Queries és una nova tècnica que permet coordinar el contingut visual i textual d’elements presents als manuals on-line.  Les interaccions tant amb text com amb gràfics inicien peticions a un sistema de recuperació d’informació. Les respostes es presenten a l’usuari. Per una banda els usuaris poden seleccionar passatges de text per a obtenir les corresponents renderitzacions d’un model 3D. Aquests objectes 3D poden ser explorats interactivament. Per altra banda, els punts seleccionats per l’usuari dels objectes 3D també són peticions, el text associat s’obté automàticament i es mostra a l’usuari.Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits