Robòtica mèdica

Els robots de servei són els que treballen de forma autònoma o semiautònoma per  realitzar tasques útils pel benestar de les persones.

Dintre d’aquesta categoria està la robòtica mèdica, és a dir, la utilització de robots per la realització d’intervencions quirúrgiques. Entre els assoliments de la robòtica mèdica, en podem destacar dos: la telecirurgia i la cirurgia mínimament invasiva. Els avantatges més notables dels robots mèdics són la precisió i la miniaturització. Aquests robots són utilitzats, entre d’altres, en l’àmbit de la cirurgia cardíaca, gastrointestinal, pediàtrica o de la neurocirugia.
En aquests casos, el que es pretén és realitzar manualment una tasca a través d’un robot, de forma que un programa informàtic pugui supervisar o corregir imprecisions o errors humans, i fer possible accions que, donades les limitacions de l’home, no es poden realitzar o són molt difícil de realitzar.

En la robòtica mèdica podem destacar tres components principals:
  • El lloc de treball mestre, equipat amb un dispositiu tipus jostick i monitors per a la visualització d’imatges i altres dades, amb el que el cirurgià indica els moviments que ha de realitzar el robot, i pot observar la intervenció.
  • El quiròfan robotitzat, on es troben el robot i un conjunt de sensors que ofereixen la informació al cirurgià.
  • La xarxa de comunicació que permet connectar els dos sistemes descrits anteriorment.


Facultat d'Informàtica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits