L'evolució de la tecnologia

L’inici de la informàtica com la coneixem avui en dia, el podem situar a l’inici de la dècada del 1940-1950. En aquell temps, els computadors es construïen utilitzant dispositius electromecànics, com els relés, i dispositius electrònics bàsics com les vàlvules termoiòniques, les resistències i els condensadors. No tenien pantalla, ni teclat, ni sistema operatiu, i la seva programació es feia a base de targetes perforades o recalbejant les connexions entre els seus components.

Aquells primers colossos, com el Mark I o l’ENIAC; ocupaven tota una sala, pesaven vàries tones i trigaven una desena de segons en fer una divisió. En els darrers 50 anys la ciència i la tecnologia han fet possible passar d’aquests “gegants” als ordinadors d’avui en dia, on al palmell de la mà poder agafar un computador de 200 grams, capaç de realitzar centenars de milions d’operacions per segon. Aquest salt ha estat possible gràcies al transistor i els circuits integrats, als dispositius d’emmagatzemament de dades magnètic, d’estat sòlid i òptics.

Aquesta exposició és un recorregut per l’evolució de la informàtica. Es pot admirar com han evolucionat la construcció i fabricació dels circuits electrònics, els ordinadors, els discs durs o els suports d’emmagatzemament d’informació.

Aquesta mirada enrera ens fa pensar que no hi cap altre ciència que en tant poc temps hagi avançat tant.
I al mateix temps ens preguntem: Com seran els computadors dintre de 10 anys? Coneixes la resposta?

Facultat d'Informàtica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits