• HACKATHON
  PER LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
  15-16-17 desembre 2023
  #bitsxlaMarató

Presentació


Aquest any bitsxlaMarató celebra el seu cinquè aniversari! I com sempre, amb totes les nostres forces, contribuirem amb La Marató de TV3! Enguany és organitzada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)Hackers@UPC (organitzadors de HackUPC),  el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC) i l'Institut de recerca de Sant Pau

Aquest any DONAREM LLUM a solucions i ajudarem a difondre els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

En què consisteix aquesta activitat de la Marató de TV3? Es tracta d'una hackathon (hack – trobar solucions tecnològiques + athon de marathon, és a dir, una marató tecnològica per trobar solucions a problemes, en aquest cas reptes de la Marató de TV3!). Com sempre, intentem fomentar la creativitat, fer difusió dels problemes de salut que es tracten i també, aplicar la tecnologia. És importantíssim la participació dels estudiants de grau, màster, doctorat, però també la del professorat, personal investigador i qualsevol professional dels àmbits de la salut i de la tecnologia (però també d'altres àrees!) que vulguin ajudar. Tots treballarem en equip, durant 3 dies seguits de forma presencial. Plegats, buscarem i desenvoluparem solucions per fer front a tots els reptes que ens planteja la salut sexual i reproductiva.

La Hackathon inclourà xerrades formatives que no us podeu perdre! Durant l'últim dia de la Hackathon els equips faran les presentacions i demostracions de les solucions, i propostes de solucions obtingudes als reptes plantejats el primer dia.

I atenció! Hi haurà premis (simbòlics) pel millor projecte de cada repte! 

Encara que totes les solucions que es proposin així com els donatius per la Marató de TV3 seran ja premis pels milions de persones afectades! Totes elles us ho agrairan!


AJUDA’NS AMB UN DONATIU

És clar! També busquem un donatiu! Abans, durant i després de la Hackathon la nostra intenció és col·laborar amb la Marató de TV3, mitjançant el donatiu dels participants, patrocinadors i de tota la comunitat universitària de la UPC i més enllà!

 

La salut sexual i reproductiva, la gran oblidada?

A la Marató de TV3 d’aquest any, centrada en la Salut Sexual i Reproductiva, serà la primera vegada que La Marató es dedica a aquesta temàtica, que, segons els professionals de la salut, engloba el conjunt de patologies que afecten més la població, en tots els aspectes de la vida i al llarg de tota la vida des de la seva creació.

Però… perquè cal realitzar una Marató per aquest tema? Realment és tan necessari? Quins són els principals problemes i reptes que existeixen en aquest camp? El Dr Josep Estadella de l’Hospital de Sant Pau, intentarà donar resposta a totes aquestes preguntes

 

Reptes


Quanta sang et pren Dràcula cada mes? VIGILEM-LO!

El comte Dràcula és el protagonista de la novel·la d'horror gòtic de l'escriptor irlandès Bram Stoker, del 1897. Una de les seves característiques mes conegudes és que s’alimenta de la sang de les seves víctimes, deixant-les amb poca energia o, fins i tot, convertint-les en vampir. Les dones en edat fèrtil tenim el nostre propi “Dràcula”, la menstruació, que origina cada mes un sagnat genital fruit de la descamació de l’endometri si no s’ha aconseguit la gestació en aquell cicle ovulatori. Els criteris de normalitat del sagnat menstrual són que aquest ha de ser de menys de 80 ml per cicle menstrual. Qualsevol increment d’aquesta quantitat és considera sagnat menstrual abundant. Hi ha certes malalties que poden ocasionar que la quantitat de la menstruació sigui major a la esperable i ocasionar dèficits de ferro i/o anèmia, al mateix temps que una pèrdua de la qualitat de vida. Però com podem quantificar la pèrdua hemàtica que cada més genera la menstruació? Com podem saber si és normal o augmentada?
Proposa: l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau.

L’objectiu d’aquest repte és la creació d’una eina mòbil que permeti a les dones completar digitalment aquest test (PBAC Score) al llarg del seu cicle menstrual i que en faci un càlcul de la seva puntuació. Per evitar errades a la introducció del registre es podria valorar que la eina fes un reconeixement d’imatge del producte sanitari (tampó o compresa), de com està tacat i que assigni directament la puntuació. Però estem obert sa qualsevol solució!.

La detecció precoç del sagnat menstrual abundant i el seu tractament són fonamentals per a la salut i el benestar de les dones. A més d'alleujar els símptomes, el diagnòstic adequat pot ajudar a abordar condicions subjacents i prevenir complicacions a llarg termini, cosa que té un impacte positiu en la qualitat de vida i la salut en general. Actualment tenim mètodes directes per poder quantificar la quantitat de sagnat (per exemple la copa menstrual) però moltes vegades hem de recórrer a la impressió subjectiva de la dones, que moltes vegades normalitzen el seu sagnat. Per tal de poder avaluar la quantitat de sagnat disposem de taules pictòriques validades com el PBAC Score (Pictorial Blood Assessment Chart) és una escala on la pacient puntua tots els productes sanitaris (compreses, tampons) que empra al llarg del mes en funció de com estan tacats. La puntuació total al llarg d’un cicle està relacionada amb la quantitat de sagnat menstrual i es diagnostica de SMA quan aquesta puntuació és superior a 100. Entre les limitacions que tenim per aquest test és que requereix una mica de temps perquè la pacient el completi i que moltes vegades no es valora adequadament la quantitat de sang que presenten els productes sanitaris tacats.

.

Premi: L'equip guanyador d'aquest repte obtindrà un premi de 50 € per persona (màxim 4 persones per equip) bases

Interpretem millor les línies de la vida, amb IA?

Després del diagnòstic d’un embaràs, creixen les il.lusions durant 9 mesos esperant el moment de rebre al nou membre de la família. Però el moment del part sempre representa un moment crític en el desenllaç favorable de l’embaràs. L’estímul de les contraccions del part, possibles infeccions o altre complicacions pot fer que el nadó experimenti una pèrdua de benestar que pugui condicionar la seva salut futura o, en casos molt severs, la seva mort. Per tal de detectar aquestes possibles alteracions, durant el treball de part es realitza un registre cardiotocogràfic, que és una valoració continuada de la freqüència cardíaca fetal i de les contraccions uterines maternes. Alteracions en el patró d’aquest RCTG es relacionen amb pèrdues de benestar fetal o patiments fetals i els professionals poden actuar, ja sigui administrant fàrmacs per millorar aquest estat o treure el nounat de forma ràpida mitjançant instrumentació (p.e fòrceps o ventosa) o cesàrea. La gran limitació és que, tot i que hi ha patrons molt clars, la interpretació final del RCTG és subjectiva, presenta molta variabilitat i no ens pot predir totes les situacions.
Proposa: l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Sant Pau.
El repte tecnològic consisteix en elaborar un eina digital que ens permeti el reconeixement de patrons en el RCTG per avaluar de forma objectiva l’estat fetal i que, al mateix temps, sigui capaç de trobar patrons específics que es puguin relacionar amb els diferents resultats perinatals.

L'RCTG és una eina de control del benestar fetal que no ha variat des de la seva invenció a la dècada dels anys 60. Diverses societats científiques han intentat establir uns criteris homogenis per la interpretació i actuació però no existeix un consens clar en molts aspectes. A més, la gran variabilitat intra i interobservador fa que en determinades situacions similars, la conducta pugui esdevenir diferent i afectar als resultats perinatals. Per tant, existeix una necessitat no coberta en la interpretació objectiva de la FCF.

Premi: L'equip guanyador d'aquest repte obtindrà un premi de 50 € per persona (màxim 4 persones per equip) bases

SexEd+: Codificant la sexualitat del futur

La sexualitat entre la població jove ha esdevingut un tema crític que necessita ser abordat amb urgència. Actualment, l'allau d’informació no contrastada, la influència de la pornografia o la inadequada educació sexual pot conduir a una sèrie de problemes que afecten el benestar dels joves. En moltes comunitats, hi ha una manca d'informació accessible i inclusiva sobre temes com el consentiment, les pràctiques sexuals segures, la diversitat sexual i els aspectes emocionals de les relacions. Aquest buit en l'educació sexual pot resultar en decisions inadequades, relacions conflictives, i fins i tot problemes de salut física i mental.

Amb l'auge de la tecnologia i l’accés a la pornografia, els joves es troben immersos en un món digital que pot influir significativament en les seves percepcions i comportaments en matèria de sexualitat. Això presenta la necessitat crítica d'innovar en les maneres en què es proporciona informació sexual als joves, aprofitant les eines tecnològiques que formen part integrant de les seves vides diàries.

A través d'aquest repte, es pretén no només prevenir problemes de salut sexual sinó també promoure relacions respectuoses, consciència de la diversitat sexual i el benestar emocional dels joves en l'era digital.

Proposa: l'Hospital del Mar.
L'objectiu d'aquest desafiament és proporcionar una solució personalitzable i centrada en l'usuari que abordi l'espectre de problemes de salut sexual entre la població jove. Ja sigui a través d'una aplicació, un chatbot o un lloc web, la solució ha d'habilitar els usuaris per a navegar les complexitats de la sexualitat, fomentant la presa de decisions informades, el benestar emocional i dinàmiques de relacions positives. Mitjançant l'adopció de diverses opcions tecnològiques, els participants poden contribuir a superar barreres, fer que l'educació sexual sigui accessible, dinàmica i engrescadora, així com promoure un discurs més saludable i obert sobre la sexualitat.

La sexualitat entre joves abasta qüestions complexes que afecten significativament el seu benestar general. Una educació sexual inadequada sovint els deixa exposats a diversos reptes, com pot ser el risc de contraure malalties de transmissió sexual (ITS). A més, les discussions limitades sobre orientacions sexuals diverses i identitats de gènere perpetuen l'estigmatització i la discriminació, especialment contra les persones de la comunitat LGBTQ+. L'accés insuficient als serveis de salut reproductiva agreuja la situació, provocant embarassos no desitjats i limitant les opcions per aquells que busquen una atenció reproductiva essencial.

L'era digital introdueix reptes addicionals, com els riscos associats al comportament sexual en línia, la influència de la pornografia i la manca de cobertura en els programes d'educació sexual. La pornografia pot distorsionar les percepcions sobre les relacions sexuals i la intimitat, influint en les expectatives i les actituds dels joves. La pressió dels iguals i les expectatives socials intensifiquen encara més els reptes, pressionant els joves per conformar-se amb estàndards normatius i potencialment portant a comportaments arriscats, dificultats de comunicació i angoixa emocional. Les disparitats econòmiques també juguen un paper, afectant l'accés als serveis de salut sexual, agreujant les desigualtats i limitant el suport per als joves que enfronten crisis com embarassos no desitjats. Un enfocament integral de l'educació sexual és crucial, abastant no només els aspectes biològics sinó també les dimensions socials, emocionals i relacionals, per capacitar els joves a gestionar la seva salut sexual amb coneixement, confiança i respecte per les experiències i identitats diverses.

Hospital del mar - research institute
Premi: L'equip guanyador d'aquest repte obtindrà un premi de 50 € per persona (màxim 4 persones per equip) bases

La reproducció no és només cosa de dos: hackejant els secrets del microbioma seminal

Benvinguts al meravellós món del microbioma seminal! Un ecosistema de microorganismes dinàmic i complex que no és simplement un espectador passiu, sinó que té un paper fonamental en la salut humana i també en la salut reproductiva. Localitzat al plasma seminal, aquesta comunitat complexa de microorganismes té el potencial d'influir en la fertilitat, els resultats reproductius i el benestar general.

Gràcies a investigacions recents, sabem que els diferents membres d’aquesta comunitat coexisteixen en un delicat equilibri, i que alteracions d’aquest equilibri podrien ser causes subjacents d’infertilitat masculina. No obstant, la investigació sobre el microbioma seminal és encara un camp en evolució, i les funcions específiques dels diferents microorganismes que el composen i les interaccions entre elles encara no estan completament dilucidades.

Proposa: Banc de Sang i teixits; Microomics; Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Imnulogia, Facultat de Medicina, UAB.
El repte que presentem té dues cares. La primera, a partir de dades clíniques i de microbiota seminal de pacients infèrtils i controls, esbrinar si existeixen perfils diferencials de microorganismes associats amb problemes reproductius.  L'objectiu és fer servir o desenvolupar eines bioinformàtiques basades tant en anàlisi estadística avançada com en algorismes d’aprenentatge automàtic que permetin identificar correlacions entre les abundàncies bacterianes seminals i la fertilitat masculina. La segona es dirigeix a la creació d’una eina de cerca bioinformàtica que aconsegueixi reunir en una única plataforma la informació biològica (metabolòmica, secretòmica, genòmica) coneguda dels microorganismes que composen el microbioma seminal, amb l’objectiu final d’explorar de manera interactiva les relacions que s’estableixen entre les molècules derivades del metabolisme d’aquests microorganismes. A partir de l’anàlisi d’aquestes relacions, podrem entendre millor l’acció del microbioma sobre la salut de l’espermatozoide.

L’anàlisi de les comunitats microbianes i la modulació dels seus ecosistemes com a conseqüència de les seves activitats ens ha de permetre perfilar conjunts de microbis que pertanyen al mateix grup taxonòmic o que comparteixen una mateixa “condició biològica” (metabolòmica, secretòmica...). La idea és que la plataforma pugui oferir de manera ràpida i visual la identificació de “connexions òptimes/calentes” entre organismes i/o condicions biològiques, i que ajudin a contextualitzar les accions de cada un dels microorganismes presents a la mostra. I a partir d’aquest coneixement, poder aportar solucions que ajudin a modular el microbioma en els pacients infèrtils que presentin una relació de microorganismes associada a infertilitat.

logo banc de sang i teixits
logo microomics
Premi: L'equip guanyador d'aquest repte obtindrà un premi de 50 € per persona (màxim 4 persones per equip) bases

Participa


Vols participar d'aquest esdeveniment ple d'idees i reptes, en un entorn creatiu i per una bona causa?
Incripcions obertes de 13 de novembre al 14 de desembre de 2023

 

 

Programa


Divendres 15 de desembre

17.00 h - Registre
18.00 h - Benvinguda i presentació de reptes
19.00 h - Comença el temps de hacking!
20.00 h - Sopar
23.00 h - Tothom a casa! Fins demà!

Durant la tarda: Xerrades: espai virtual, malalties, malalties i tecnologia, tecnologia

Dissabte 16 de desembre

09.00 h - Bon dia!
13.00 h - Dinar
20.00 h - Sopar
23.00 h - Tothom a casa! Fins demà!

Durant el matí: Activitats

Diumenge 17 de desembre

09.00 h - Bon dia!
12.00 h - Dinar i s'acaba el temps de hacking
13.30 h - DemoFair
15.30 h - Cerimònia de tancament (*)
17.00 h - Adéu

(*) Presentació del donatiu recaptat fins al moment, i reconeixement a l'equip que més donatius ha aportat

Patrocinadors


logo ntt data
Logo Hipeac
Logo IThinkUPC
 
 
Logo Hospital del Mar Atenció sexual i reproductiva
 

Partners

Logo Restaurant Vertex
Logo Bar FIB
Logo Frit
Logo Al Taglio;
 
Logo TUGAS
Logo Resa
Logo ISS
logo acidh

FAQS


L'expressió hackató ve de les paraules marató i hacker. Es tracta d'un esdeveniment ple de creativitat i tecnologia que és punt de trobada de gent apassionada per la tecnologia i per crear. L'objectiu principal és que amb el temps previst (en aquest cas 3 dies) siguis capaç de resoldre els reptes que et proposem, sigui en equip o bé de manera individual, com més t'agradi.

 • Hacker: participant que es dedica a resoldre els reptes, aquest pot ser estudiant, professor, investigador, i/o qualsevol persona dels àmbits de la salut o la tecnologia. 
 • Mentor/a: persona que ajuda als participants a resoldre els reptes; tant amb l’àmbit tècnic com en l'àmbit de la salut. És a dir, qualsevol persona qualificada que no vulgui participar com a hacker, però que vulgui aportar el seu coneixement, es pot apuntar com a mentor/a.
 • Aportant un donatiu econòmic: tothom pot participar i us animem a fer-ho! (abans, durant o després de la Hackató).
 • Sponsor: Contacta amb nosaltres enviant un correu electrònic a bitsxlamarato.fib@upc.edu

No! En una hackató també venim a aprendre, qualsevol que vulgui pot participar tot i no tenir experiència en tecnologia. Els teus coneixements sobre altres àmbits poden ajudar a resoldre el repte, així que qualsevol perfil és benvingut.

No cal tenir un equip per participar. Si ja en tens, perfecte! Si t'apuntes amb un equip, durant la hackató pots canviar, i si tens un equip i no us heu apuntat junts, tampoc hi ha cap problema. De totes maneres el primer dia de la hackató es durà a terme una activitat de TeamBuilding per aquella gent que no tingui equip i busqui gent amb la qual treballar. 

Si vols, també pots participar de manera individual!

 

Els equips poden ser de la mida que vulgueu amb un màxim de 4 participants, és a dir, els equips poden ser d'1 a 4 persones.

Aquesta hackató no té un cost d'inscripció, però en ser un acte solidari per ajudar a la investigació de la salut cardiovascular (Marató de TV3) també farem una recaptació de donatius. El donatiu es podrà fer en línia a través de la plataforma de crowdfunding social la fundació migranodearena. El donatiu orientatiu és de 5 €, però podeu donar el que vosaltres cregueu convenient.

 El donatiu es podrà fer en línia a través de la plataforma de crowdfunding social la fundació migranodearena

Les inscripcions estan obertes fins al dia abans de la hackató, el dia 14 de desembre o fins a completar aforament!

Sí, si sou estudiants de la FIB podeu reconèixer fins a 2 crèdits com a activat universitària.

 • Si sou estudiants de grau i voleu que els crèdits s'incorporin al vostre expedient, consulteu la informació al tràmit: Reconeixement de crèdits optatius per activitats universtaries.
 • Si sou estudiants de màster heu de fer la petició incorporant el certificat que us facilitarem
  • estudiants del MIRI, via Racó (SIRI).
  • estudiants del MAI i de l'MDS, per instància genèrica via Seu electrònica. 
Els estudiants d'altres centres docents de la UPC que volen reconèixer crèdits han de consultar-ho directament amb el seu centre.

Els reptes es poden llegir a l’apartat de reptes d'aquest web. Si encara no estan disponibles, rebràs un correu electrònic quan estigui tot enllestit perquè els participants pugueu preparar el que creieu convenient. Estigueu atents a les Xarxes Socials per les actualitzacions.

La hackató serà presencial al Campus Nord de la UPC (Barcelona).

No! Pots començar a treballar quan vulguis sobre els reptes que tinguem proposats. Consulta sovint la web, el correu electrònic i les Xarxes Socials perquè anirem actualitzant i afegint informació sobre els reptes.

La hackaton tindrà lloc el cap de setmana del 15 al 17 de desembre. La informació sobre l'horari la teniu a la secció del programa!

BitsxlaMarató és un esdeveniment que forma part de la Marató de TV3, un projecte solidari que destina totes les donacions obtingudes a la investigació científica de les malalties relacionades amb la salut cardiovascular. Al nostre esdeveniment proposarem reptes per tal d'ajudar a fer front a aquestes malalties així com fer recaptació econòmica.