• HACKATHON
    PER LES MALALTIES MINORITÀRIES
    13-14-15 desembre 2019
    #bitsxlaMarató

Presentació


La Hackathon per les malalties minoritàries, bitsxlamarató, és un esdeveniment organitzat per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), el Barcelona Supercomputing Center (BSC), el Campus Docent de Sant Joan de DéuHackers@UPC (organitzadors de HackUPC), l'Institut d'Investigació de Sant Joan de Déu, el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) i rarehacks. Ple de creativitat, salut i tecnologia, on un màxim de 500 estudiants, professors, investigadors i qualsevol professional dels àmbits de la salut i de la tecnologia, treballaran en equip, durant 3 dies seguits. Plegats, buscaran i desenvoluparan solucions a reptes per fer front a les malalties i a situacions que persones amb malalties minoritàries es troben, per així millorar la qualitat de vida dels afectats i del seu entorn.


Ells i elles no faltaran! No fallis! La Hackathon inclourà xerrades realitzades per investigadors de l’àmbit mèdic i de les tecnologies, però també testimonis d'algunes persones afectades per alguna malatia minoritària que proposaran els seus propis reptes! Serà una oportunitat única per a què estudiantat, investigadors/es, professorat i qualsevol professional dels àmbits de la salut i de la tecnologia, junt amb persones afectades, treballin plegats per trobar solucions innovadores i pràctiques!
Durant l'últim dia de la Hackathon els equips faran les presentacions i demostracions de les solucions i propostes de solucions obtingudes als reptes presentats el primer dia. El premi serà trobar solucions i donatius per la Marató de TV3! Les persones amb malaties minoritàries us ho agrairan!


AJUDA’NS AMB UN DONATIU

És clar! També busquem un donatiu! Abans, durant i després de la Hackathon també busquem col·laborar amb la Marató de TV3, mitjançant el donatiu dels participants, sponsors i/o tota la comunitat universitària de la UPC i més enllà!

 

 

 

Reptes


Aquesta descripció dels reptes pot variar i pot ser no definitiva. Ben aviat anirem detallant més els reptes. Compte! També podrien aparèixer més reptes, ja que estem parlant amb hospitals, centres de recerca, malalts/malaltes i associacions de malalts.

 

Superheroïnes i superherois: Ironman i joc virtual

Pel tractament d'infants amb malalties minoritàries, de vegades tediosa i llarga.

Proposen i col·laboren: Vall d'Hebron, HP, FIB/UPC.

La idea és millorar/fer més lleugers els tractaments de nens/nenes, amb la programació de jocs virtuals (amb ulleres virtuals i creació d'animacions), integrats amb el disseny d'un braç "ironman" articulat (que pugui ajudar a immobilitzar i punxar als infants) que es faci servir per a dirigir el joc de les ulleres... La possibilitat d'utilitzar càmeres que facin tracking dels dits del nano/braç ironman és una possibilitat que pot ajudar a no haver de tenir sensors. El braç es dissenyarà per fer una impressió 3D. Els braços creats s'espera que es puguin imprimir a HP després de la Hackathon.
Les persones a l'àmbit de la salut poden ajudar en molts aspectes: com se sent un nano amb un braç agafat i com s'ha d'agafar per no fer malt a l'infant. Si li posem un braç articulat, on hauria de poder tenir articulació, i en quina posició s'hauria de posar aquest braç per poder-lo punxar millor. Quines són les parts del braç on normalment es punxa, ja que aleshores s'ha de fer una forma diferent el braç. Quins són els jocs, dibuixos, etc. que normalment poden agradar més a un nen/a que està a l'hospital? De quanta durada estem parlant a cada sessió? Seria bo que el pare/mare/familiar pogués  jugar amb el nano, els ajuda a tranquil·litzar-los?
   Les persones de la salut es poden anar informant de tot això per aportar la part més del dia a dia, i de com hauria d'adaptar-se la part tecnològica.

Superheroïnes i superherois: Fes una animació/videojoc pels nanos!

Fem els infants malalts Superheroïnes i superherois. Podria estar relacionat, d'alguna manera, amb el repte del Ironman, però és diferent. Pensem que també es pot utilitzar per ajudar a entendre el que els està passant.

Proposen i col·laboren:  FIB.

Dibuixos animats sense interactivitat: Pensar en com ha de ser l'animació, els personatges, els diàlegs en funció del conte, o d'invenció pròpia. Quins aspectes són bons que surtin, quins aspectes NO són bons que surtin. Seria bo fer uns dibuixos animats personalitzats a la malaltia concreta o més genèric?, personalitzats a cada nen/a? Podríem fer uns dibuixos animats que expliquessin a l'infant que és el que li faran durant el tractament?, etc. Dibuixos animats amb interacció - Videojocs: Quins videojocs serien els adequats per a cada nen/a en funció de l'experiència a hospitals? Quins són els que més agraden als nanos?, podríem fer un vídeo joc interactiu? té sentit?, quin és el que més agrada? Considerant l'estat d'ànim dels infants, proposar un o un altre tema?
Crear un joc o animació que es pogués adaptar fàcilment, fins i tot personalitzar amb una caricatura del nen/a que ell/a mateixa pogués crear. La interactivitat depèn del joc i potser estaria bé lligar-ho amb el de les ulleres, si és possible. Aquest joc/animació podria ser internacional i que es pogués seleccionar l'idioma.

Serious game en realitat virtual per a persones sense diagnòstic

Per a conscienciar a la població que tots podem patir una malaltia que no té diagnòstic i dels problemes que això comporta (econòmics, judicials, relacionals, de salut, laborals, entre d’altres) justament perquè la societat no està preparada per a ajudar a aquestes persones. Com que no existeix consciència no se sap les dificultats a les quals han de fer front.

Proposen i col·laboren: Objetivo Diagnóstico, Campus Docent Sant Joan de Déu, malalts i associacions de malalties minoritàries, FECAMM.

Realitat virtual immersiva que generi grans dosis d’empatia. Molt realista on la persona hagi de prendre decisions i en funció de les opcions escollides (malaltia, decisions) li apareixeran problemes o situacions a resoldre.
Identificar i aportar els problemes socials i de salut que pateixen les persones no diagnosticades (estigma, pèrdua econòmica,…). Introduir els problemes que pateixen en la quotidianitat.

Objectiu Diagnòstic: Ràpid!

Busca la reducció del temps necessari i la millora del diagnòstic de les malalties minoritàries. Implica relació humà-màquina, anàlisi de dades, i clusterització de resultats. De vegades, triguen 8 anys a fer un diagnòstic, i de vegades... és massa tard.

Proposen i col·laboren: CREB, rarehacks, B2SLab, Institut de Recerca de Sant Joan de Déu, Campus Docent de Sant Joan de Déu i Associacions de Malalts/Malalts, FECAMM.

Quin és el procediment en la diagnosi? Quina és la millor forma de descriure els "fenotips" de la malaltia des del punt de vista del familiar o pacient? Com podem ajudar als malalts/familiars en la descripció? Com podem fer entendre als malalts els termes tècnics, fent-los més propers perquè entenguin que volem saber més de les seves malalties per poder diagnosticar bé? Com podem caracteritzar una malaltia com una possible malaltia rara? Com podem fer tot això amb un infant/família?
Integrar tot el que es treballi a l'aspecte salut perquè l'aplicació/professional pugui guiar a no experts/familiars a fer les següents preguntes. El sistema ha de poder arribar, al final, a tenir la possibilitat de donar una visualització de les malalties més properes segons els aspectes descrits per la persona malalta/familiar. A més, encara que no s’arribi a un diagnòstic, seria bo que donés informació, associacions i recursos propers de malalts/es amb el mateix tipus de símptomes o fenotips.

Coneixement a l'abast de les famílies/malalts: Ara!

Es necessita un procediment que doni respostes a les preguntes dels malalts

Proposen i col·laboren: CREB, rarehacks, B2SLab, Institut de Recerca de Sant Joan de Déu, Campus Docent de Sant Joan de Déu i FECAMM, Associacions de Malalts/Malalts.

Un chat-bot pot ser una solució. Una de les propostes és integrar els chat-bots que es van crear i possiblement fer-los evolucionar en un de sol. Aquest chat bot podria ser internacional i que es pogués seleccionar l’idioma. També, seria bo tenir una base de dades?, hi ha moltes ja?, podem integrar esforços?
Què és el que més interessa a una persona malalta o familiars: xarxes o associacions, dietari, tractament, on i com aconseguir recursos (cadires de rodes, llits articulats, subvencions per discapacitat, etc.), especialistes en la seva malaltia? Tot això pot estar condicionat al moment de la malaltia o bé l'estat de la persona malalta. Com podem donar resposta a aspectes de les diferents malalties rares que no hi ha a internet o bé la informació que hi ha pot ser no bona... Quines bases de dades hi ha actualment amb aquesta informació? Quines informacions estan distribuïdes? Com podem donar resposta a les famílies que encara no tenen diagnòstic, podem també informar d’on hi ha malalts/malaltes amb els mateixos símptomes?

Distròfia Muscular: Trobem fàrmacs que puguin ajudar!

Les persones que estan afectades per aquesta malaltia perden ràpidament la capacitat de moviments... a més de reduir la seva esperança de vida.

Proposen i col·laboren: CREB, rarehacks, B2SLab, Institut de Recerca de Sant Joan de Déu.

Necessitem saber què vol dir crear un fàrmac a nivell de proteïnes... necessitem saber de les dues proteïnes, la bona i la dolenta i perquè una interfereix a l'altre. Necessitem saber quines proteïnes/enzims/altres compostos ja estan aprovats i provats amb malalts per poder veure si es poden utilitzar per inhibir la proteïna dolenta. On podem trobar les descripcions d'aquests compostos/medicines? Com sabem que un fàrmac pot funcionar? Perquè és bo provar amb fàrmacs ja provats abans?, podem provar amb altres productes que no siguin encara fàrmacs?, per què?, que hem de comprovar aleshores? En aquest cas ha de ser validat per AQUAS.
Crear una aplicació que pugui fer servir el coneixement dels fàrmacs que podrien interferir a la proteïna mutada sense afectar a l'altra... pot requerir molt de temps de càlcul, és per això que si es pot guiar bastant amb quines medicines/enzims es podria intentar provar. Ja existeixen aplicacions que es poden fer servir per fer aquests experiments, però potser es poden utilitzar de diferents formes o bé optimitzar-les per arribar a port més ràpid.

Malaltia de Dent: Busca les "7" diferències amb una anàlisi profund de les dades

D'anàlisi de dades de proteïnes mutades que provoquen la malaltia de dent i comparar aquesta anàlisi amb el mateix anàlisi de la proteïna bona... tot això implica molt de processament. Per això, es disposarà d’accés al Marenostrum.

Proposen i col·laboren: BSC, Nostrum Discovery, Vall d'Hebron i Associació ASDENT.

Mirar quines eines tenim ja disponibles, i com podem fer-les servir per donar resposta a les preguntes a anteriors. Podem fer una paral·lelització del procés per tal de fer tot el processament més ràpid?
Quines són les mesures que es fan servir per entendre la influència dels diferents àtoms, components d'una proteïna, quins són els aspectes més importants en el moviment de les proteïnes? Això es fa utilitzant mesures (PCA) que poden ajudar a entendre quins són els aspectes més influents del funcionament de la proteïna. Com podem utilitzar aquests anàlisi per comparar dues proteïnes?

Malaltia de Dent: Busca les "7" diferències amb la visualització Intel·ligent de les dades

Veure per creure! Sí, volem visualitzar simulacions de forma intel·ligent per tal de poder ajudar a detectar el problema que hi ha a la proteïna dolenta.

Proposen i col·laboren: BSC, Nostrum Discovery, Vall d'Hebron i Associació ASDENT.

Què és el que volem visualitzar de la simulació? Què ens interessa veure de tots els àtoms que poden haver-hi? Com podem filtrar la visualització sense perdre informació del que està passant? Com seria bo integrar les visualitzacions de les dues proteïnes per diferenciar funcionaments entre la proteïna normal i la mutada?
Sembla que les eines gratuïtes de visualització no poden visualitzar simulacions tan grans, i tampoc hi ha un mecanisme per filtrar el que es vol visualitzar. A més, es vol poder barrejar les dues visualitzacions o d'alguna forma sincronitzar per poder comparar les visualitzacions d'aquestes simulacions.

Donatiu: Diu molt de tu!

És l’únic repte que tindrà un premi, simbòlic

Proposen i col·laboren: els organitzadors.

Sí! Cada equip té el repte d'aconseguir donatius abans de la Hackathon. L'últim dia de la Hackathon publicarem els top ten, i després de la presentació dels projectes, obtindran un detall simbòlic (low cost, ja que busquem donatius :)) de l'organització de la Hackathon.

Participa


Vols participar d'aquest esdeveniment ple d'idees i reptes, en un entorn creatiu i per una bona causa?
Si sou un grup i voleu participar com a equip perquè ja us coneixeu, envieu-nos un correu a bitsxlamarato@fib.upc.edu (només cal que ho enviï un membre de l'equip) per indicar quines persones formen part de l'equip.

 

 

Programa


Aquest programa és provisional i més endavant l'acabarem definint, detallant la temàtica i l'horari de les xerrades, a més del àpats.

Divendres 13 desembre

17.00 h - Registre 
18.00 h - Benvinguda i presentació de reptes
19.00 h - Comença el temps de hacking!
20.00 h - Sopar
23.00 h - Tothom a casa! Fins demà!

Durant la tarda: Xerrades: espai virtual, malalties, malalties i tecnologia, tecnologia

Dissabte 14 desembre

09.00 h - Bon dia!
13.00 h - Dinar
20.00 h - Sopar
23.00 h - Tothom a casa! Fins demà!

Durant el matí: ​Xerrades: malalties, malalties i tecnologia, tecnologia
Durant la tarda: Activitats

Diumenge 15 desembre

09.00 h - Bon dia!
12.00 h - Dinar i s'acaba el temps de hacking
13.30 h - DemoFare
15.30 h - Cerimònia de tancament (*)
17.00 h - Adéu

(*) Presentació del donatiu recaptat fins al moment, i reconeixement a l'equip que més donatius ha aportat

Sponsors


 

Logo inLabFIB
Logo Everis
Logo Hipeac
Logo Fundació Privada Cellex
 
Logo Nostrum BioDiscovery
Logo B2SLab
Logo IthinkUPC
Logo HP
 

 

Partners

Logo Restaurant Vertex
Logo Unity Sodexo
Logo Bar FIB
Logo Cuetara
 
Logo Artiach
Logo Frit
Logo ISS
Logo Donuts
 
Logo Bimbo
Logo Simpatik
Logo Cufí
Logo Dominos Pizza

 

FAQS


  • Per fer front als reptes: estudiantat, professorat, investigadors, i/o qualsevol persona dels àmbits de la salut i/o tecnològic. 
  • Per ajudar a l’organització de la Hackhaton i donar suport als participants durant aquests 3 dies: qualsevol persona sigui o no de l’àmbit de salut i/o tecnològic.
  • Aportant un donatiu econòmic: pot participar i us animem a participar a tothom! (abans, durant o després de la Hackathon).

No cal tenir un equip per participar. Si ja en tens, perfecte! Comunica'ns-el. Si no en tens, l’organització contactarà amb els participants abans dels dies de la Hackathon per organitzar-vos en equips multidisciplinars. Encara i així, el primer dia de la Hackathon s’acabaran d’assignar els participants a equips.

Aquesta Hackathon per les malalties minoritàries no té un cost d’inscripció, però és un acte solidari per recaptar un donatiu per la Marató de TV3. Per això mateix, proposem als participants fer un donatiu en el moment de l’acte. El donatiu orientatiu és de 5 euros, però podeu donar més si voleu... o si no podeu... menys.

Durant l’activitat els participants i equips podran aportar el seu donatiu en el moment del registre. Abans i després de la Hackathon també podreu aportar un donatiu per aquesta activitat. Ben aviat us indicarem on el podeu deixar, però la idea és que disposarem de guardioles als centres que col·laboren en aquesta Hackathon. Diu molt de tu!

Encara que ens hagués agradat fer un non-stop Hackathon, els costos de quedar-se per la nit implicaria reduir el donatiu que podríem aconseguir per la Marató de TV3. En aquesta edició hem decidit no fer nit al Campus Nord. Per tant, heu de pensar que heu de dormir a casa o casa d’algun conegut/da durant la nit.

 

La idea és que com a molt els equips siguin de 4 persones. Tot i així, si fossin de 5 i no hi hagués manera possible de dividir-los en dos equips, acceptaríem 5 persones.

Localització