Barbara Liskov

<<<
>>>
Any : 1939
“I believe that I had a great deal of support from both my parents. This support took the form of encouragement for excelling academically, including excelling in math and science.
I was never told that "certain things shouldn't be done by women." I think this "ok" enabled me to follow my interest in math and science rather than settling on a more conventional direction.”

“I didn’t have a plan for where I was going; instead I reacted to obstacles and opportunities. I believe that some of this was due to being a woman.”

“(Software design is) a craft... and it has a lot to do with valuing simplicity over complexity. Many people do have a tendency to make things more complicated than they need to be.”

Barbara Liskov

Barbara Liskov dirigeix el Programming Methodology Group al Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del MIT, on és investigadora i professora des del 1972. L’any 2008 va ser nomenada Institute Professor, l’honor més alt que es pot atorgar a un membre del cos docent del MIT.

Liskov, que és llicenciada en Matemàtiques (Universitat de California, Berkeley, 1961), va ser la primera dona als Estats Units que va obtenir el doctorat en un departament de ciències de la computació. Va ser al 1968, a la Universitat de Stanford.

És membre de la National Academy of Engineering, de l’ACM i de l’American Academy of Arts and Sciences. Entre les distincions que ha rebut, destaquen:
  • Premi de la Society of Women Engineers Achievement (1996)
  • Elecció, per part de la revista Discover, com una de les 50 dones més importants de la ciència (2002)
  • Medalla IEEE John von Neumann (2004)
  • Doctorat Honoris Causa pel Swiss Federal Institute of Technology de Zurich (ETH) (2005)
  • ACM SIGPLAN Programming Languages Achievement Award i ACM Turing Award (2008)
  • Membre de The National Inventors Hall of Fame (2012).
És autora de nombroses publicacions. Entre elles, el llibre escrit conjuntament amb John Guttag, "Abstraction and Specification in Program Development", que ha servit a unes quantes generacions d’estudiants per aprendre a escriure bon software.

La professora Liskov està considerada com una innovadora del disseny dels llenguatges de programació; en gran part, per ajudar a fer programes més fiables, segurs i fàcils d'utilitzar. Les seves innovacions es poden trobar dins de gairebé tots els llenguatges de programació moderns. Destaquen: el disseny i la implementació del llenguatge de programació CLU, el primer llenguatge que suportava l’abstracció de dades; Argus, el primer llenguatge d’alt nivell capaç de suportar la implementació de programes distribuïts; Thor, un sistema de base de dades orientades a objectes; i el desenvolupament, juntament amb Jeannette Wing, d’una particular definició de “subtipus”, conegut com el Principi de Substitució de Liskov (LSP).

Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits