Judy Clapp

<<<
>>>
Va rebre formació en física i informàtica.

Pionera en l’establiment de l’enginyeria del programari com a disciplina. El 1952 començà a treballar en un petit grup d’investigació del MIT amb l’ordinador Whirlwind, un dels primers ordinadors digitals.

Era l’única dona de l’equip, que desenvolupava un prototipus de sistema de defensa aèria. Quan les forces aèries van voler implementar el sistema, Judy Clapp va assumir responsabilitats tècniques i de gestió en la creació del programari més complex que s’havia desenvolupat fins aquell moment i que va necessitar centenars de programadors. Per tal que aquests poguessin escriure, editar i provar els seus programes, va ajudar a establir una sèrie d’ajudes automatitzades que van representar la primera manifestació de la necessitat de la disciplina de l’enginyeria del programari.

El seu treball inclou tècniques de mètrica i estimació de costos.

Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits