Ordinador PDP 11/60

<<<
>>>
Any : 1963
RAM : 256 kb
Disco : 52 MB en tres enormes discos
Al 1963 l’empresa Digital Equipment Corporation va començar a comercialitzar una sèrie d’ordinadors denominats PDP, eren coneguts com a miniordinadors i van representar una revolució. Possiblement va ser el miniordinador amb el disseny de més éxit a la història, va ser el favorit dels hacker durant molts anys, i la primera gran màquina UNIX. El PDP-11/60 oferia una combinació d’atributs únics que normalment només es trobaven en ordinadors més grans i més cars. Eren uns ordinadors de 16 bits.

Va ser la primera mini computadora que interconectava tots els elements del sistema, processador, memòria i perifèric, a un únic bus de comunicació, bidireccional i asíncron. Aquest dispositiu, anomenat UNIBUS, permetia als dispositius enviar, rebre o intercanviar dades sense necessitat de passar per la memòria. La sèrie PDP-11 va ser una de les sèries de mini computadores més venudes de la seva època. El PDP-11/60 tenia una memòria de 256 kb i 52 MB en tres enormes discos.

Més endavant donaria peu al naixement del VAX (que ampliava la capacitat de memòria) i influenciaria el disseny de microprocessadors d’ús general com el Motorola 6800 i l’Intel 386 i el llenguatge de programació C.
pdp 11/60

Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits