Impressora LA-36 DECwriter II terminal

<<<
>>>
La LA-36 no utilitza components mecànics excepte en el seu capçal d’impressió de 9 pins, el mecanisme de moviment del capçal i l’alimentació de paper.

El mecanisme d’impressió utilitza una tècnica de matriu de punts per a poder imprimir 132 columnes de text en formularis estàndard de 14 polzades (35,5 cm). El model estàndard era capaç de manejar tant caràcters en minúscules com majúscules, i hi havia disponibles conjunts de caràcters opcionals mitjançant un interruptor al teclat. L’amplada del paper també era variable movent el tractor de paper dret.

La velocitat normal d’impressió és de 30 caràcters per segon a una velocitat de comunicació de 300 bits per segon. La informació entrant es guarda en un buffer (memòria intermèdia) per evitar pèrdues de caràcters durant l’operació de retorn de carro. Després d’un retorn de carro la LA-36 és capaç d’arribar a imprimir 60 cps durant curts períodes de temps.
LA-35 DECwriter II termianl

Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits