Controladora de disc HSC50

<<<
>>>
Controladora de discos. L’HSC50 era capaç de manejar l’activitat física dels discs, optimitzant-ne l’ample de banda, detectant i corregint errors físics i executant diagnòstics localment sense la intervenció del host.
HSC50

Facultat d'InformÓtica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits