ZX 80

<<<
>>>
Any : 1980
CPU : NEC 780-C (copia del Z-80, 3.5 Mhz, 8 bits)
RAM : 1 Kb (externament expandible a 16 Kb)
ROM : 4 Kb
Disco : Opcional (cassette)
Sistema Operatiu : BASIC
Ports : Port d'Expansió, cassette (250 bauds), RF television out
Teclat multi-funció tàctil.

Facultat d'Informàtica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits