Radio Shack TRS-80 Five Meg Disk System

<<<
>>>
Any : 1984
Tal com diu el seu nom, disc dur de 5 Mb, que només valia $1999 l'any 1984

Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits