Radio Shack TRS-80 Model 4P

<<<
>>>
Idèntic al model 4D però amb monitor de 9" enlloc de 12", i d'origen tenia 64 Kb de RAM (expansibles a 128 Kb, que és el que té el model exposat) i dues disqueteres de 5,25" amb 180 Kb (simple cara) cada una, tot i que en el model exposat s'han canviat per dues disqueteres de 3,5" de 720 Kb cada una. De fet, va ser fabricat l'any 1983 i per tant és anterior al model 4D. Això és ja que aquest ordinador era la versió portable (més de 10 Kg!) del model 4, anterior al 4D.

Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits