Macintosh Powerbook 140

<<<
>>>
Any : 1991
CPU : Motorola 68030 (16 Mhz)
RAM : 4 Mb
Disco : Una disquetera de 3,5", 1.4 Mb per disc.
Sistema Operatiu : Mac OS 7.1
Ports : Modem

Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits