Amstrad CPC6128

<<<
>>>
Any : 1985
CPU : Zilog Z80 (4Mhz, 8 bits)
RAM : 128 Kb (2 banks de 64 Kb)
ROM : 48 Kb
Disco : Hitachi 3" (180Kb per cara).
Sistema Operatiu : Amsdos, CP/M 2.2, CP/M 3.0
Ports : Impressora, Expansió, Joystick, Floppies, DIN per a cassette, DIN per a monitor
Successor del Amstrad CPC 464 (després del fracàs del CPC 664), un dels ordinadors més venuts a Europa, en competència directa amb el Spectrum i els Commodore.

Facultat d'Informàtica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits