Calculadora mecānica MADAS

<<<
>>>
Any : 1908
Lloc : Suīssa
Calculadora mecànica d’acció manual mitjançant desplaçadors de dígits, basada en el mecanisme del cilindre esglaonat de Leibnitz, també conegut com “stepped drum” o “stepped reckoner”. La novetat de la MADAS va ser que era la primera calculadora que va mecanitzar la divisió, de forma que l’operador només havia de girar la manovella fins que sonava la campaneta i els resultats eren mostrats. Per aconseguir aquesta automatització es va haver de dissenyar els mecanismes per implementar, per primera vegada, la instrucció condicional (l’ “if” dels llenguatges de programació posteriors), de forma que la màquina podia avisar quan detectava la condició que la següent resta de la divisió en curs esdevindria negativa. Per fer explícita aquesta funcionalitat, el nom MADAS de la màquina i de l’empresa prové de l’acrònim “Multiplication, Automatic Division, Addition amb Substraction”. Suïssa. 1908.

Facultat d'Informātica de Barcelona | retroinformatica@fib.upc.edu | Crèdits