Saltar al contingut Menu
Mapa
  • Inici
  • Informació
  • Contacte
  • Mapa

Pla d'estudis

El MTI tindrà una periodicitat anual, és de caràcter presencial i té una càrrega lectiva de 120 ECTS, que està previst es completin en dos anys a temps complet, o en tres anys a temps parcial.

Pla d'estudis del MTI a temps complet

1r semestre Arquitectura de Computadors
(7.2 ECTS)
Enginyeria del Software I
(6.0 ECTS)
Intel·ligència Artificial
(7.2 ECTS)
Projecte de Programació
(4.8 ECTS)
Projecte de Sistemes Operatius
(6.0 ECTS)
2n semestre Compiladors
(7.2 ECTS)
Enginyeria del Software II
(7.2 ECTS)
Xarxes de Computadors
(7.2 ECTS)
Projecte d'Enginyeria del Software i
Bases de Dades

(6.0 ECTS)
Habilitats informacionals en Tecnologies de la Informació
(1.2 ECTS)
3r semestre 5 assignatures optatives de l'especialitat triada
(30 ECTS)
4t semestre Projecte lligat a l'especialitat triada
(30 ECTS)

Pla d'estudis del MTI a temps parcial

1r semestre Enginyeria del Software I
(6.0 ECTS)
Projecte de Sistemes Operatius
(6.0 ECTS)
Intel·ligència Artificial
(7.2 ECTS)
2n semestre Enginyeria del Software II
(7.2 ECTS)
Xarxes de Computadors
(7.2 ECTS)
Habilitats informacionals en Tecnologies de la Informació
(1.2 ECTS)
3r semestre Arquitectura de Computadors
(7.2 ECTS)
Projecte de Programació
(4.8 ECTS)
6 ECTS optatius
4t semestre Projecte d'Enginyeria del Software i Bases de Dades
(6.0 ECTS)
Compiladors
(7.2 ECTS)
6 ECTS optatius
5è semestre 3 assignatures optatives de l'especialitat triada
(18 ECTS)
6è semestre Projecte lligat a l'especialitat triada
(30 ECTS)

Substituciķ d'assignatures pels titulats de les Enginyeries Tčcniques

Els estudiants que hagin cursat en les titulacions d'Enginyeries Tècniques alguna assignatura que pertanyi al pla d'estudis del Màster no hauran de tornar-la a cursar. Els crèdits corresponents a aquestes seran substituits per crèdits optatius. Concretament:

- ETIG: Caldrà substituir els crèdits corresponents a les assignatures "Enginyeria del Software I" (6,0 crèdits ECTS), "Enginyeria del Software II" (7,2 crèdits ECTS) i "Projecte de Programació" (4,8 crèdits ECTS)

- ETIS: Caldrà substituir els crèdits corresponents a l'assignatura "Xarxes de Computadors" (7,2 crèdits ECTS)

Assignatures obligatōries i optatives

Sigles Nom complet
A APRENENTATGE
AAC APLICACIONS DE L'ASTROFÍSICA COMPUTACIONAL
AC ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
ACA ARQUITECTURES DE COMPUTADORS AVANÇADES
AFC ASTROFÍSICA COMPUTACIONAL
AIA APLICACIONS DE LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL
ALG ALGORÍSMIA
34325 ALGORISMES I MODELS DE PROGRAMACIÓ PARAL·LELA
ASC ARQUITECTURES DE SUPERCOMPUTADOR
ASO ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS
C CRIPTOGRAFIA
CARS CONFIGURACIÓ I AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DE SISTEMES
CDI COMPRESSIÓ DE DADES I IMATGES
CL COMPILADORS
COM COMPLEXITAT
CNU COMPUTACIÓ NUMÈRICA
DABD DISSENY I ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES
DM DISSENY DE MICROPROCESSADORS
DSBW DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB
EAOR EINES D'ANÀLISI I OPTIMITZACIÓ DE RENDIMENT
EDSO ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS
ER ENGINYERIA DE REQUISITS
ES1 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I
ES2 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II
FMAR FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIÓ I L'ANIMACIÓ REALISTA
FFTI FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES
GEOC GEOMETRIA COMPUTACIONAL
HITI HABILITATS INFORMACIONALS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
IA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
LI LÒGICA A LA INFORMÀTICA
LP LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
MCAP MECÀNICA COMPUTACIONAL D'ALTES PRESTACIONS
MD MINERIA DE DADES
MD2 MINERIA DE DADES 2
MEIO MODELS ESTOCÀSTICS DE LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA
MIOPD MODELS D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS
MM MODELITZACIÓ MEDIAMBIENTAL
MP MULTIPROCESSADORS
OPTM OPTIMITZACIÓ
34326 OPTIMITZACIÓ DE SIMULACIONS NUMÈRIQUES EN ENGINYERIA
PCA PROGRAMACIÓ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA
PCD PROGRAMACIÓ CONCURRENT I DISTRIBUÏDA
PDGPE PRESA DE DECISIONS I GESTIÓ DE PROJECTES EMPRESARIALS
PESBD PROJECTE D'ENGINYERIA DEL SOFTWARE I BASES DE DADES
PEI PROJECTE D'EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ
PGPSI PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES I SISTEMES INFORMÀTICS
PIAM PROTOCOLS D'INTERNET I APLICACIONS MULTIMÈDIA
PLN PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL
PROP PROJECTE DE PROGRAMACIÓ
PROSO PROJECTE DE SISTEMES OPERATIUS
PXCSO PROJECTE DE XARXES DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS
RI RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ
ROB ROBÒTICA
SDMI SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS
SGBDO SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES
SGI SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS
SIA SISTEMES INFORMÀTICS PER A L'AUTOMATITZACIÓ
SIM SIMULACIÓ
SIO SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS
SODX SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUÏTS I EN XARXA
SPD SERVEIS PÚBLICS DE DADES
SSI SEGURETAT EN SISTEMES INFORMÀTICS
SW SERVEIS WEB
TIC TEORIA DE LA INFORMACIÓ I LA CODIFICACIÓ
TPGE TÈCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL
VA VISUALITZACIÓ AVANÇADA
VC VISIÓ PER COMPUTADOR
VPE VIABILITAT DE PROJECTES EMPRESARIALS
XC XARXES DE COMPUTADORS


 
Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versiķ clāssica Versiķ mōbil