Presentació

30è aniversari de la FIB


Em plau posar-me en contacte amb tots vosaltres amb motiu de la celebració del 30è. aniversari de la creació de la nostra Facultat d'Informàtica de Barcelona.

Durant aquests 30 anys la Facultat ha assolit reptes que eren impensables en el moment de la seva creació i també el reconeixement que li pertoca com un dels millors centres universitaris en el seu context.

Tractant-se d'un esdeveniment important, creiem oportú compartir-lo amb totes les persones que, durant anys, i de diverses maneres, han format part de la FIB i hi han contribuït amb il·lusió. Per aquest motiu els diferents actes s'estan organitzant amb la participació de PDI i PAS de la FIB, conjuntament amb el CercleFIBER, l'Associació d'Antics Alumnes de la Facultat, i les nostres Associacions d'estudiants.

El logotip de l'Aniversari vol incorporar alguns elements que han estat identificadors de la FIB: la innovació, la capacitat de creació i de construcció, el dinamisme, la voluntat de mirar endavant i d'influir en les generacions futures.

En el marc del 30è aniversari de la Facultat, hem previst realitzar tot un seguit d'actes, alguns de tipus lúdic i altres més acadèmics, com podeu veure en el calendari que adjuntem. Començarem el proper dia 21 de febrer amb la inauguració de la Sala d'Actes de l'edifici B6 i de les aules informàtiques de l'edifici B5. M'agradaria poder comptar amb la vostra participació en tots els actes.

Rebeu una cordial salutació,

Maria Ribera Sancho