R˙brica Fita Inicial Director

No assolit No assolit amb el nivell suficient Assolit correctament Assolit amb excelĚlŔncia
Formulaciˇ del problema
Quin Ús el problema que cal resoldre? EstÓ el problema ja resolt i cal utilitzar/adaptar una soluciˇ existent o cal dissenyar-ne una nova? Quins sˇn els objectius del TFG? Estan especificats clarament i suficientment? EstÓ fitat l'abast del projecte? A qui va dirigit el producte? Qui l'utilitzarÓ? Qui es beneficiarÓ del resultat del treball? El projecte tÚ l'entitat suficient per ser un TFG i es justifica que el realitzi un enginyer tŔcnic?
Els objectius del treball no estan especificats i el projecte no tÚ entitat suficient per ser un TFG. Els actors implicats (a qui va dirigit el producte, qui ho farÓ servir i qui es beneficiarÓ dels seus resultats) no estan especificats. L'alumne no ha estudiat si el problema ja estÓ resolt i s'ha d'adaptar una soluciˇ existent o si se n'ha de dissenyar una de nova. L'abast del projecte i els possibles obstacles no estan definits. Els objectius del treball estan especificats (encara que no clarament i suficientment), i sˇn tals que el projecte tÚ entitat suficient o quasi per ser un TFG. Els actors implicats (a qui va dirigit el producte, qui ho farÓ servir i qui es beneficiarÓ dels seus resultats) estan especificats (encara que no clarament i suficientment). L'alumne ha descrit, encara que no suficientment, si el problema ja estÓ resolt i s'ha d'adaptar una soluciˇ existent o si se n'ha de dissenyar una de nova. L'abast del projecte i els possibles obstacles estan definits (encara que no clarament i suficientment). Els objectius del treball estan especificats clarament i suficientment?, i sˇn tals que el projecte tÚ entitat suficient per ser un TFG. Els actors implicats (a qui va dirigit el producte, qui ho farÓ servir i qui es beneficiarÓ dels seus resultats) estan especificats clarament i suficientment?. L'alumne ha estudiat si el problema ja estÓ resolt i s'ha d'adaptar una soluciˇ existent o si se n'ha de dissenyar una de nova. L'abast del projecte i els possibles obstacles estan suficientment definits. Els objectius del treball estan especificats clarament i perfectament, i sˇn tals que el projecte tÚ entitat mÚs que suficient per ser un TFG. Els actors implicats (a qui va dirigit el producte, qui ho farÓ servir i qui es beneficiarÓ dels seus resultats) estan especificats clarament i perfectament. L'alumne ha estudiat en profunditat si el problema ja estÓ resolt i s'ha d?adaptar una soluciˇ existent (aixÝ com les possibles solucions existents) o si se n'ha de dissenyar una de nova. L'abast del projecte i els possibles obstacles estan molt ben definits.
Planificaciˇ
Existeix una planificaciˇ temporal preliminar del projecte? Existeix una anÓlisi inicial dels costos (esforšos i recursos) de realitzaciˇ del projecte? Existeix una estimaciˇ de les limitacions i/o riscos del TFG?
L'estudiant no ha fet una planificaciˇ temporal preliminar del TFG, una anÓlisi inicial dels costos de realitzaciˇ del TFG (esforšos i recursos), una estimaciˇ de les limitacions i dels riscos del TFG, o cap de les tres coses, o les ha fetes de manera incorrecta. L'estudiant ha fet una planificaciˇ temporal inicial del TFG, una anÓlisi inicial dels costos de realitzaciˇ del TFG (esforšos i recursos) i una estimaciˇ de les limitacions i dels riscos del TFG amb menys qualitat de l'esperada, o poc convincents. L'estudiant ha fet una planificaciˇ temporal inicial del TFG, una anÓlisi inicial dels costos de realitzaciˇ del TFG (esforšos i recursos) i una estimaciˇ de les limitacions i dels riscos correctes. L'estudiant entÚn des del primer moment la necessitat de fer una planificaciˇ temporal preliminar del TFG, una anÓlisi inicial dels costos de realitzaciˇ (esforšos i recursos) i una estimaciˇ de les limitacions i dels riscos. Tant la planificaciˇ com l'anÓlisi i l'estimaciˇ s'han realitzat molt aviat, de forma precisa i per iniciativa de l'estudiant.
Metodologia i rigor
Es descriu la metodologia de treball a seguir? Quines eines s'utilitzaran per al seguiment del projecte? Es descriu el mŔtode de validaciˇ dels resultats obtinguts?
No hi ha cap descripciˇ dels mŔtodes de treball, ni de les eines de seguiment, ni del mŔtode de validaciˇ. Descriu parcialment els mŔtodes de treball o les eines de seguiment, per˛ no aborda el mŔtode de validaciˇ. Descriu bÚ els mŔtodes de treball i les eines de seguiment, per˛ descriu de manera insuficient el mŔtode de validaciˇ. Descriu perfectament els mŔtodes de treball, les eines de seguiment i el mŔtode de validaciˇ.
Sostenibilitat i compromÝs social
S'analitza l'impacte social, ambiental i/o econ˛mic que pot tenir el projecte en l'entorn en el qual s'emmarca? Per exemple, el projecte permetrÓ millorar, directament o indirectament, la qualitat de vida de les persones? PermetrÓ reduir la petjada ecol˛gica? SerÓ econ˛micament viable? Es realitza un estudi de l'estat de l'art sobre com es resol actualment el problema que aborda el projecte? Es descriu com la proposta millorarÓ les solucions actuals en els aspectes social, econ˛mic i ambiental? Es proposen indicadors per mesurar l'impacte del projecte en les tres dimensions de la sostenibilitat?
L'estudiant no contesta les preguntes de la matriu de sostenibilitat corresponents a la fita inicial, no descriu com se soluciona actualment el problema que tracta de resoldre el seu projecte ni com la seva soluciˇ millora a les solucions existents en els aspectes ambiental, social i econ˛mic, no estima l'eventual impacte del projecte en les tres dimensions de la sostenibilitat ni proposa indicadors per mesurar empÝricament aquest impacte. L'estudiant no contesta a totes les preguntes de la matriu de sostenibilitat corresponents a la fita inicial; o l'estudiant no descriu com se soluciona actualment el problema que tracta de resoldre el seu projecte ni com la seva soluciˇ millora a les solucions existents en els aspectes ambiental, social i econ˛mic; o l'estudiant no estima l'eventual impacte del projecte en les tres dimensions de la sostenibilitat ni proposa indicadors per mesurar empÝricament aquest impacte. L'estudiant contesta les preguntes de la matriu de sostenibilitat corresponents a la fita inicial. L'estudiant descriu com se soluciona actualment el problema que tracta de resoldre el seu projecte i descriu succintament com la seva soluciˇ millora a les solucions existents en els aspectes ambiental, social i econ˛mic. L'estudiant estima l'eventual impacte del projecte en les tres dimensions de la sostenibilitat i proposa indicadors per mesurar empÝricament aquest impacte. L'estudiant contesta de forma raonada les preguntes de la matriu de sostenibilitat corresponents a la fita inicial. L'estudiant descriu com se soluciona actualment el problema que tracta de resoldre el seu projecte i com la seva soluciˇ millora a les solucions existents en els aspectes ambiental, social i econ˛mic. L'estudiant realitza una estimaciˇ coherent de l'eventual impacte del projecte en les tres dimensions de la sostenibilitat, justifica clarament com s'ha realitzat l'estimaciˇ i proposa indicadors per mesurar empÝricament aquest impacte.