Presentació

Els Seminaris d’Empresa són un conjunt de cursos de curta durada, en la majoria de casos de 9 hores cadascú, impartits per professionals de la indústria o de serveis, que van dirigits a l'estudiantat de la FIB.

Aquests seminaris s'imparteixen durant els mesos de gener i febrer aprofitant el període no lectiu posterior a la realització dels exàmens i abans de la matrícula del segon quadrimestre. Les classes s'imparteixen a les aules del Campus Nord de la UPC, amb una capacitat màxima de 20 estudiants. Cada seminari està impartit per enginyers/eres o altres professionals, empleats i col·laboradors d'empreses de primera línia en el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que amb la seva participació fan possible aquesta oferta formativa.

Són un complement en la formació de l'estudiantat en temes aplicats d'interès per a les empreses i en els camps que els són propis com a futurs professionals:

 • Processos de producció.
 • Organització empresarial.
 • Disseny de productes i serveis.
 • Tecnologies i productes líders en el mercat.
 • Ús de metodologies actuals.
 • Gestió de projectes.
 • Planificació i gestió de serveis.
 • Elaboració de documentació tècnica.

Atès que la durada de cada seminari és limitada, no poden oferir una formació en profunditat com és el cas dels cursos de formació específica de major durada o d'una assignatura normal del pla d'estudis; no obstant això, sí proporcionen un presa de contacte amb les metodologies, tecnologies i productes de major presència i actualitat en la indústria. Per als estudiants suposaran una posada al dia de gran utilitat per al seu futur professional.

Edició 2018

En aquesta edició dels Seminaris d'Empresa un total d'onze organitzacions han preparat seminaris de temàtiques molt rellevants per a la informàtica actual. Aquests temes cobreixen tant continguts tecnològics com la IoT, el Blockchain, la Supercomputació o les BDs en graf, com continguts metodològics i d'habilitats professionals, com la gestió i la creativitat innovadora en projectes TIC, o la programació àgil i reactiva, entre d'altres continguts.

D'entrada, als estudiants de la FIB aquests seminaris us poden servir com un instrument ràpid d'aprenentatge introductori de les temàtiques tractades, presentades des d'una perspectiva aplicada, feta per professionals (alguns titulats de la FIB) experimentats en la seva pràctica amb projectes reals.

Per altra banda, la visió i experiència pràctica i molt propera al mercat dels professionals implicats en els Seminaris d'Empresa, pot ajudar els estudiants de la FIB a obtenir opinió i consell addicional en relació a decisions importants a prendre com la selecció de l'especialitat del grau o d'alguna assignatura optativa, o d'un futur màster, o la modalitat del treball final, entre d'altres decisions.

On es realitzen aquests seminaris

Els Seminaris d'Empresa s'imparteixen en les aules del Campus Nord de la UPC.

Informació per a estudiantat

Requisits estudiantat

 • Estudiantat de Grau en Enginyeria Informàtica.
 • Estudiantat de Grau en Ciència i Enginyeria de Dades.
 • Estudiantat de Grau en Bioinformàtica.
 • Estudiantat dels Màsters Oficials de la FIB.

Addicionalment, i prèvia sol·licitud personal, es podrà obrir la participació a estudiantat d'altres centres de la UPC.

Càrrega i valoració acadèmica dels Seminaris

Els seminaris tenen una duració de 9 hores lectives, dividides en 3 sessions de 3 hores.

 • Reconeixement acadèmic per l'estudiantat de Grau en Enginyeria Informàtica: 1 crèdit optatiu de l’itinerari “Programa Cultural 1” per la realització de dos seminaris (18 hores).
 • Sense reconeixement acadèmic per a l'estudiantat dels Màsters Oficials de la FIB. Pel cas del MIRI, l'assistència a alguns seminaris d'empresa podria servir de base per al reconeixement de crèdits de l'assignatura SIRI.

La sol·licitud de reconeixement acadèmic està subjecta a l’assistència als seminaris (mínim 90%) i s’ha de fer durant el període administratiu corresponent, a través del Racó. 

Nombre de places

 • Màxim 20 estudiants per seminari

Perquè un seminari es pugui dur a terme, serà necessari un mínim de 10 estudiants matriculats.

Dates d'impartició

 • De l'1 al 16 de febrer de 2018.

Matrícula

 • Del 15 al 26 de gener de 2018.

La matrícula s'obrirà al Racó a partir de les 12.00 hores del dia 15 de gener.

Lloc de matrícula

Preu

 • 15 euros per seminari.

IMPORTANT: Per fer efectiva la matrícula heu de realitzar obligatòriament els següents passos:

 1. Fer un ingrés o transferència indicant com a concepte la referència que apareix al full d'inscripció.
 2. Enviar còpia del rebut de pagament en format electrònic a: deganat@fib.upc.edu (abans de l’inici dels seminaris).

Edicions anteriors

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2004 / 2001

 

Contacte

Informació de contacte

Christine Brenot
Telèfon: (34) 93 401 69 61
deganat@fib.upc.edu
http://www.fib.upc.edu/ 

Adreça

Edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3
08034 Barcelona