Saltar al contingut Menu
Mapa
  • Inici
  • Informació
  • Contacte
  • Mapa

Beques everis pel curs 2014-15 destinades a la matrícula del primer curs d'un Māster de la FIB

Compartir
Introduïda: 28-07-2014
Everis convoca 2 beques d'estudi d'ajuda a la matrícula del primer curs d'un Māster impartit a la FIB per a titulats del Grau en Enginyeria Informātica de la FIB.
La dotaciķ econōmica de cada beca serā d'un import de 2.500 euros.
Presentació
Everis és una consultora multinacional que ofereix solucions de negoci, estratègia, desenvolupament i manteniment d’aplicacions tecnològiques i Outsourcing. El sector de les tecnologies de la informació és una de les principals activitats de la companyia. A l’actualitat, compta amb 10.600 professionals i té presència en 13 països. La consultora pertany al grup NTT DATA, la sisena companyia de serveis IT del món, amb 70.000 professionals i presència a ÀsiaPacífic, Orient Mitjà, Europa, Llatinoamèrica i Nord-Amèrica.

Everis és una companyia excepcional en termes ètics i emocionals, liderada per valors i on qualsevol somni és realitzable i que creu per sobre de tot en les persones i en el seu desenvolupament integral, un lloc on les persones no són simples recursos. Everis aposta pel millor talent, i aconsegueix un alt rendiment professional al crear un context de llibertat responsable.

Atenent als seus principis, Everis ha decidit, conjuntament amb la FIB, la creació de les presents beques.

Convocatòria
Everis convoca 2 beques d’estudi d’ajuda a la matrícula del primer curs d'un Màster impartit a la FIB per a titulats del Grau en Enginyeria Informàtica de la FIB.

Dotació econòmica
La dotació econòmica de cada beca serà d’un import de 2.500 euros.

Requisits dels sol?licitants
1. Obtenir o estar en disposició d’obtenir la titulació del GEI durant el curs 2013-14.
2. Formalitzar la matrícula de 60 crèdits en un màster de la FIB en el curs 2014-15.
3. Condició de realitzar a la empresa everis unes pràctiques acadèmiques extra-curriculars al llarg del segon any acadèmic del Màster que poden anar o no vinculades al TFM, en un període pactat amb l’estudiant en cada cas i en funció de la seva disponibilitat i horaris, pensant en interferir el menys possible amb la activitat acadèmica. Sent aquestes pràctiques remunerades en concepte d’ajuda a l’estudiant, a 8 euros/hora.

Sol·licituds

Entre el 28 de juliol i el 30 d’agost els interessats i interessades hauran de lliurar a la següent adreça de mail spain.bcn.hhrr@everis.com, la documentació que s’especifica a continuació i indicant la següent referència: ref: Beca everis FIB 1r Any:

1. Carta de sol?licitud en la qual es farà constar les seves dades personals i l’autorització per a que l’empresa everis pugui tenir una còpia de l’expedient acadèmic amb la finalitat d’estriar els beneficiaris d’aquestes beques.
2. Fotocòpia del DNI.
3. Número del compte corrent.
4. Currículum Vitae.

Procés de selecció
Per tal d’escollir els beneficiaris es designarà una Comissió mixta de selecció, que estarà formada per membres de l’empresa everis i pel vicedegà/a de Relacions amb les Empreses de la FIB, que valorarà, entre d’altres aspectes: la disponibilitat interna i demés criteris de selecció d’everis de conformitat amb les seves polítiques de contractació i incorporació d’estudiants en pràctiques, tenint en compte i subjecte a la valoració de l’expedient acadèmic, el currículum vitae dels aspirants i amb la possibilitat de realitzar entrevistes si la Comissió ho considera oportú.

Resolució
El 3 de setembre de 2014, es farà pública la llista dels beneficiaris així com els reserves, si escau. En cas de que es produeixi una renúncia la beca s’oferirà al primer dels candidats en reserva. Aquestes beques poden ser declarades desertes, per totes o alguna de les beques, si la Comissió mixta de selecció així ho decidís.

Atorgament
Un cop seleccionat/da i fet efectiu el pagament de la matrícula dels 30 crèdits del primer quadrimestre del màster de la FIB pel curs 2014-15 per part de l’estudiantat, el beneficiari/a presentarà una còpia de la seva matrícula a l’Àrea de Projectes i Relacions Externes de la FIB (APRE), procedint?se a donar l’ordre pel pagament del 50% de la beca. En el moment de la formalització de la matrícula dels 30 crèdits del segon quadrimestre del curs 2014-15 i subjecte a un bon rendiment acadèmic al primer quadrimestre, s’efectuarà el mateix procediment per poder rebre el 50% restant. Dins de l’Acte Acadèmic de la FIB del curs 2014-15 es farà un reconeixement públic a l’estudiantat beneficiari d’aquestes beques.

En cas de que els beneficiaris incomplissin les bases restarien obligats a la devolució de l’import de la beca fins al moment devengada.

Incompatibilitats
Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca concedida per una empresa col?laboradora de la FIB destinada a la realització d’un Màster de la FIB.

Observacions
La presentació d’una sol?licitud a aquesta beca suposa per part del candidat/da l’acceptació expressa tant de les bases com dels criteris i decisions de la Comissió de selecció.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versiķ clāssica Versiķ mōbil