Ofertas de proyectos

Usted está aquí

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades

El projecte consisteix en determinar el grau d'obstrucció de la traquea en pacients afectats de tranquobroncomalacia. L'anàlisi es farà a partir de videos enregistrats en pacients amb la malaltia diagnosticada. Cal determinar dinàmicament la llum de la traquea utilitzant tècniques de visió per computador

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades