Thesis offers

You are here

Check offers of other studies and specializations

We have developed LoRaMesher, an on-going implementation for doing mesh networking with LoRa nodes. https://github.com/LoRaMesher/LoRaMesher The TFM will develop LoRaMesher further on a specific topic, such as embedded systems, network level, machine learning or application level, according to the interest.

Se trata de utilizar técnicas de visión por ordenador para detectar los movimientos y trayectorias del portero, el balón y un jugador atacante para extraer y analizar datos y plantear mejoras en entrenamientos.

Amb el present projecte es pretén visualitzar, en temps real, dades procedents de simulacions CFD. Aquestes dades es troben emmagatzemades en fitxers que són el resultat de simular fenòmens físics com foc, fum o vent al llarg d'un interval de temps. El projecte consisteix en desenvolupar una eina que permeti visualitzar l'estat del fenòmen per cada instant de temps utilitzant algorismes de visualització de dades volumètriques.

S'ofereix una beca d'iniciació a la recerca de 20 hores/setmana amb un salari aprox. de 600 Euros/mes per realitzar el TFM en el marc del projecte Eprivo.eu.

Check offers of other studies and specializations