Thesis offers

You are here

Check offers of other studies and specializations

The goal of the project is to create an interactive tool that lets the user visually analyze the weather forecast data from different sources, and analyze which one is more reliable.

Es vol definir un sistema informàtic que permeti simular numèricament diferents estratègies de control de sistemes complexos .

En el sí del grup HPC4SC del BSC, desenvolupar noves funcionalitats per a N2P, un traductor d'entorns ABM (Models Basats en Agents) del llenguatge Netlogo a Pandora (BSC). Opcionalment, desenvolupar una capa de visualització i interfície pels usuaris.

Es tracta de definir i realitzar un primer prototip d'una interfície persona-ordinador basada en la projecció virtual d'un teclat en el palmell de la ma.

L'objectiu és analitzar diferents tècniques d'intel·ligència artificial per a comparar texts i implementar una eina visual per a mostrar els resultats.

L'objectiu del projecte és dissenyar i avaluar un sumador aproximat de nombres en coma flotant, que pugui ser útils en entorns que poden suportar una certa pèrdua de precisió en els càlculs. En primer terme, caldrà estudiar l'estat de l'art, tant en dades de tipus enter com en dades de tipus coma flotant. Després es dissenyarà un sumador aproximat de nombres en coma flotant. S'especificarà en VHDL i s'avaluaran les seves característiques en termes de precisió, retard, àrea, consum energètic,...

Check offers of other studies and specializations