Thesis offers

You are here

Check offers of other studies and specializations

El projecte consisteix en determinar el grau d'obstrucció de la traquea en pacients afectats de tranquobroncomalacia. L'anàlisi es farà a partir de videos enregistrats en pacients amb la malaltia diagnosticada. Cal determinar dinàmicament la llum de la traquea utilitzant tècniques de visió per computador

Check offers of other studies and specializations