École d’Ingénieurs Informatique et Systèmes d’Information pour la Santé (ISIS)

Esteu aquí


Característiques: 
  • 4 semestres a ISIS (2 cursos acadèmics, 120 ECTS) amb possibilitat de passar l'últim semestre, dedicat a fer el TFM, a una empresa, a Barcelona.
  • L’estada comença al setembre.
  • Classes impartides en francès, excepte el 1r semestre del 1r curs que s'imparteix íntegrament en anglès.
  • En acabar els estudis s’obté el títol de Graduat en Enginyeria Informàtica de la FIB (bachelor degree) i el d’Ingénieur ISIS (màster).

Díptic doble titulació FIB- ISIS

Condicions: 
  • Tenir aprovada tota l’especialitat, incloses les complementàries d’especialitat.
  • Nivell B2 de francès acreditat.

Testimonis:

Estudis: 
Grau en Enginyeria Informàtica