Centro de Investigación en Computación

Esteu aquí


Característiques: 
 • Només disponible per a les següents especialitats del MIRI:
  • Computació Avançada
  • Computació d'Altes Prestacions
  • Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts
 • 2 semestres, últim curs, a l'IPN (30 ECTS de cursos i 30 ECTS de TFM).
 • Classes en anglès.
 • En acabar els estudis s’obtenen dos títols: el de Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) de la FIB  i la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo de l'IPN.

Condicions: 
 • Tenir aprovats els 60 ECTS dels cursos específics establerts a l'acord.
 • Nivell d'anglès acreditat: B2.1 o superior.

Estudis: 
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica