Pilot d'Escriptoris Virtuals

Esteu aquí

Categoria: 
Entorn de treball i suport a la docència
Dirigit: 
Estudiant
PDI
Contacte: 

Aquest pilot finalitzarà el 30 de Setembre del 2017

Durant aquest quadrimestre la FIB participa en una prova pilot de serveis d’escriptoris virtuals amb el software UDS Entrerprise junt amb altres Unitats de la UPC.

Volem avaluar si oferir un servei d’escriptoris virtuals similars a les imatges dels laboratoris d’informàtica pot ajudar i beneficiar en el dia a dia als nostres usuaris, tant estudiants com professors.

Al tractar-se d’una prova pilot, només disposem de 25 llicències, 15 per escriptoris Windows i 10 per escriptoris Linux.

L’entorn per treballar amb aquests escriptoris virtuals l’hem anomenat EVA (Entorn Virtual d’Aules) i, com hem dit, és un servei d’escriptoris virtuals que permet treballar amb les mateixes imatges dels laboratoris d’informàtica i accedir a les unitats de xarxa des de qualsevol equip fora dels aularis connectant-vos a través de la VPN de la UPC.

Cal tenir en compte que hi ha un límit de temps per inactivitat, en cas que l'usuari estigui 60 minuts sense fer res, la seva sessió caducarà i haurà de tornar a connectar-se.

Utilització

L’accés a la plataforma es pot fer des de qualsevol IP que no sigui dels aularis, ja que no té sentit connectar-se des del PC físic a un entorn virtual equivalent.

La plataforma on connectar-se es https://ponder.upc.edu i la validació és amb l’usuari i contrasenya del Racó.

Un cop connectat a la plataforma ens apareix la pantalla de validació:

L’Autenticador ha de ser Ldap UPC.

Una vegada hem iniciat sessió a la plataforma, ens apareixeran els escriptoris als que ens podem connectar, Windows o Linux: 

 

Connexió a escriptoris Windows amb protocol RDP

Per defecte la connexió als escriptoris Windows es fa mitjançant el protocol RDP (Remote Desktop Protocol). La connexió s'ha de realitzar a través de la VPN de la UPC.

La primera vegada que executem l’escriptori virtual fent click sobre la icona de Windows, ens demanarà instal·lar el Pluguin UDS Enterprise Client, s’ha de descarregar i instal·lar.

Un cop tinguem el pluguin instal·lat, quan cliquem sobre la icona de Windows ens demanarà l’aplicació amb la que obrir l’enllaç i ja ens sortirà UDS Enterprise Client Connector for UDS Broker amb la que poder fer-ho.

Ens tornarà a demanar que ens validem, hem d’escollir l’opció Usar otra cuenta i tornem a posar les credencials del Racó.

El número d’escriptoris virtuals que es poden executar a la vegada està limitat. Aquesta limitació depèn del número de llicències de que disposa la institució, actualment tenim disponibles 15 llicències per Windows.

 

Connexió a escriptoris Windows amb protocol HTML5

Als escriptoris Windows també ens podem connectar via HTML5 de manera que l’escriptori virtual s’excutarà com una finestra dins el navegador. Per fer-ho, hem de fer click amb el ratolí sobre la rodeta que hi la icona de Windows:

La connexió per HTML5 té l’avantatge de que no cal instal·lar el plugin UDS Enterprise Client i no cal fer servir la VPN per connectar-se des de fora de la UPC. Però té l’inconvenient que no permet el “copy & paste” entre l’escriptori virtual i l’escriptori local.

 

Connexió a escriptoris Linux amb protocol RDP

La connexió als escriptoris Linux només es pot fer mitjançant el protocol RDP (Remote Desktop Protocol). La connexió s'ha de realitzar a través de la VPN de la UPC.

El procediment per connectar-se és exactament igual que el descrit anteriorment per la connexió a escritptoris Windows amb protocol RDP, és a dir, caldrà instal·lar el pluguin d’UDS Enterprise Client si no el tenim instal·lat.

Després en fer doble click sobre la icona de Linux veurem:

A continuació ja ens demanarà l’usuari i contrasenya del Racó per accedir a l’escriptori de Linux: