Secretaria de Deganat

Esteu aquí

Dins d'aquesta àrea es porten a terme els Processos Estructurals i Funcionals de la Facultat que fan referència a:

 • Suport administratiu Equip Directiu Centre i dels seus projectes
 • Suport administratiu als òrgans de govern de la Facultat (Comissió Permanent i Junta de Facultat).
 • Gestió i suport Comissions Acadèmiques de govern
 • Gestió i organització de Jornades, Seminaris i Trobades Degà/na
 • Elaboració i difusió de la Memòria Anual
 • Acte Acadèmic
 • Acte de Benvinguda de Graus i Masters
 • Gestió i suport a les Comissions d'Avaluacions Curriculars
Personal: 
 • Lluïsa Romeu (Cap de Secretaria de Deganat)
 • Merche Bombín
 • Christine Brenot

Deganat

Adreça 

Planta 2 de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona Salgado,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 71 11
(34) 93 401 69 61
(34) 93 401 77 22
Fax 
(34) 93 401 71 13
E-mail 
Horari 

De l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores.

Agost tancat.