Àrea de Suport a la Presa de Decisions

Esteu aquí

Dins d'aquesta àrea es porten a terme els Processos Estructurals i Funcionals de la Facultat que fan referència a:

 • Suport a la presa de decisions
 • Millora de la docència
 • Plans i acords per incrementar el rendiment i l'habilitació professional
 • Planificació docent
 • Mobilitat d'estudiants
 • Avaluació estudiants
 • Atenció progrés acadèmic
 • Verificació de titulacions
 • Responsabilitat titulacions màsters
 • Anàlisi de l'Activitat Docent
 • Gestió de la mobilitat dels estudiants outgoing.
 • Control de les dades de mobilitat
 • Alta d'estudiants incoming, gestió de matrícula i expedient.
Personal: 
 • José M. Diéguez (Cap d'Àrea) 
 • Carme Alcalà (Tècnica de Gestió Acadèmica)
 • Carme Bernaus
 • Maribel Gutiérrez (Tècnica de Gestió - Màsters)
 • Carolina Martín
 • Ginesta Basart

Àrea de Suport a la Presa de Decisions

Adreça 

Planta 2 de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona Salgado,1-3  
08034 Barcelona
Espanya

Telèfon 
(34) 93 401 73 00
(34) 93 405 43 28
(34) 93 401 77 29
Fax 
(34) 93 401 71 13
E-mail 
Horari 

Matins: d'11.00 a 14.00 hores

Tardes: Dimecres de 16.00 a 17.00 hores