Àrea de Recursos i Serveis

Esteu aquí

Dins d'aquesta àrea es porten a terme els Processos Estructurals i Funcionals de la Facultat que fan referència a:

 • El pressupost de la Unitat Estructural.
 • Tasques relacionades amb la gestió del Personal d'Administració i Serveis, Becaris i Professorat vinculat a la docència.
 • Reserva sales de l'edifici B6 per actes com congressos, cursos i projectes de final de carrera.
 • Autoritzacions d'accés a l'edifici.
 • Tramesa de Correu.
 • Publicació d'avisos.
 • Fer sol·licituds de manteniment dels desperfectes de l'edifici.
 • Realització de tasques externes.
 • Gestió administrativa FIB Alumni.
Personal: 
 • Rosa Anglès (Cap d'Àrea)
 • Elena Baldrich

Consergeria

 • Ton Castells (Cap de Consergeria)
 • José Marcos
 • Carlos Mariño
 • Javier Ruíz