Govern

Esteu aquí

Òrgans de Govern

Informació de les sessions

Reglament de la FIB

Reglament de la FIB (text refós)

(Consell de Govern: 08/10/2021)

Addenda al reglament de la FIB

(delegació competències Junta)

Addenda al reglament de la FIB

(creació de comissions específiques)

Processos Electorals FIB

 

Comissions específiques

CAA

Comissió d'Avaluació Acadèmica

CQ

Comissió de Qualitat

Comissions Acadèmiques

CAGEI

Grau en Enginyeria Informàtica

CAGCED

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

CAGIA

Grau en Intel·ligència Artificial

CAMEI

Màster en Enginyeria Informàtica

CAMAI

Master in Artificial Intelligence

CAMIRI

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

CAMSEC

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

CAMDS

Màster in Data Science

Comissions d'Avaluació Curricular del Grau en Enginyeria Informàtica

CACFI

Fase Inicial

CACOCFFI

Assignatures Obligatòries Comunes Fora de la Fase Inicial

CACFinal

Final

Comissions d'Avaluació Curricular del Grau en Ciències i Enginyeria de Dades

CACFIGCED

Fase Inicial

CACOGCED

Assignatures Obligatòries de 2n i 3r

CACFGCED

Final

Comissions d'Avaluació Curricular del Grau en Intel·ligència Artificial

CACGIA

Comissió d'Avaluació Curricular 

DEFIB

És l'òrgan de coordinació dels representants dels estudiants de grau i màster universitari dins l'àmbit de la Facultat d'Informàtica de Barcelona.

Reglament, text consolidat