Eleccions vacants Junta de Facultat, novembre 2022

Esteu aquí

 

Calendari d'elecció de representants per proveir les vacants de la Junta de Facultat, novembre 2022

Calendari

 

Convocatòria
Places vacants

 

14 d'octubre, divendres

Exposició pública del cens electoral provisional (tancament cens electoral, 7 d'octubre)

Inici del període de reclamacions contra el cens electoral provisional (9.00 h)

Cens provisional PDI-A
Cens provisional PDI-B
Cens provisional PAS
Cens provisional EGM

19 d'octubre, dimecres Fi del període de reclamacions contra el cens electoral provisional (12.00 h)  
21 d'octubre, divendres

Publicació del cens electoral definitiu

Cens definitiu PDI-A
Cens definitiu PDI-B
Cens definitiu PAS
Cens definitiu EGM

24 d'octubre, dilluns

Inici del període de presentació de les candidatures (9.00 h)

 
27 d'octubre, dijous

Fi del període de presentació de les candidatures (12.00 h)

 
28 d'octubre, divendres

Proclamació provisional de les candidatures
Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral (13.00 h)

  • El sorteig es fa de manera no presencial a través d'una reunió amb Google Meet
  • Totes les persones que constin al cens i que vulguin presenciar el sorteig, han d'enviar un correu electrònic a   abans de les 10.00 h del mateix 28 d'octubre de 2022, per tal de fer-los arribar l'enllaç a la sessió

Candidatures provisionals

31 d'octubre, dilluns

Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisionals de les candidatures (9.00 h)

 
3 de novembre, dijous

Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisionals de les candidatures (12.00 h)

 
7 de novembre, dilluns

Proclamació definitiva de les candidatures

Candidatures definitives
8 de novembre, dimarts

Inici de la campanya electoral

 
10 de novembre, dijous

Fi de la campanya electoral (23.59 h)

 
11 de novembre, divendres

Inici de la votació (10.00 h)

Urna de votació electrònica

Estadístiques de participació (15/11/2022)

16 de novembre, dimecres

Fi de la votació (9.59 h)

Obertura de l'urna electrònica i recompte dels vots a les 13h.

  • Podeu seguir l'escrutini per GMeet.

Proclamació provisional dels candidats i candidates electes

Acta escrutini

Comprovació rebut votació

Candidats i candidates electes, provisionalment
 

17 de novembre, dijous

Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes (9.00 h)

 
18 de novembre, divendres

Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes (12.00 h)

 

21 de novembre, dilluns

Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes

Candidats i candidates electes

 

 

Marc Normatiu