Eleccions vacants Junta de Facultat 2020-2021

Esteu aquí

Calendari

Calendari (document pdf)

5 d'octubre, dilluns

Convocatòria eleccions

6 d'octubre, dimarts

Tancament cens electoral

14 d'octubre, dimecres

Exposició cens electoral provisional:

Les dades d'aquests censos de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat

Inici reclamacions contra el cens provicional (a )

19 d'octubre, dilluns

Fi reclamacions contra el cens provisional (12.00 h)
Eventual reunió Junta Electoral

22 d'octubre, dijous

Publicació cens definitiu
Inici presentació candidatures (a )

27 d'octubre, dimarts

Fi presentació candidatures (12.00 h)
Proclamació provisional de candidatures
Inici reclamacions contra proclamació provisional candidatures (a )
Sorteig designació membres mesa electoral

30 d'octubre, divendres

Fi reclamació contra proclamació provisionals candidatures (12.00 h)

2 de novembre, dilluns

Eventual reunió Junta Electoral
Proclamació definitiva candidatures
Inici de la campanya electoral

4 de novembre, dimecres

Constitució de la mesa electoral

5 de novembre, dijous

Fi campanya electoral (21.00 h)

6 de novembre, divendres

Inici de la votació amb urna electrònica (10.00 h)

11 de novembre, dimecres

Fi de la votació amb urna electrònica (9.59 h)
Obertura d'urna
Eventual reunió Junta Electoral
Proclamació provisional dels resultats 

12 de novembre, divendres Inici presentació reclamacions contra proclamació provisional dels resultats (a )
13 de novembre, divendres Fi presentació reclamacions contra proclamació provisional dels resultats (12.00 h)
16 de novembre, dilluns Eventual reunió Junta Electoral
Proclamació resultats definitius i dels candidats i candidates electes