Eleccions representant estudiantat CAGCED 2021

Esteu aquí

Calendari de l'elecció del representat de l'estudiantat a la CAGCED 2021

Calendari

  Convocatòria d'eleccions Convocatòria
1 d'octubre, divendres Tancament del cens electoral  
7 d'octubre, dijous

Exposició pública del cens electoral provisional

Cens provisional

8 d'octubre, divendres

Inici del període de reclamacions contra el cens electoral provisional (9.00 h)

Les reclamacions es presenten mitjançant la Seu Electrònica UPC,  en el tràmit Presentació de reclamacions contra el cens provisional de l'elecció del representant de l'estudiantat a la CAGCED 2021 

 
14 d’octubre, dijous Fi del període de reclamacions contra el cens electoral provisional (12.00 h)  
19 d’octubre, dimarts

Publicació del cens electoral definitiu

Cens definitiu

20 d’octubre, dimecres

Inici del període per a la presentació de candidatures (9.00 h)

Les candidatures es presenten mitjançant la Seu Electrònica UPC, en el tràmit  Presentació de candidatures per a l'elecció del representant de l'estudiantat a la CAGCED 2021

 
25 d'octubre, dilluns Fi del període per a la presentació de candidatures (12.00 h)  
26 d'octubre, dimarts Proclamació provisional de les candidatures Candidatures provisionals
27 d'octubre, dimecres

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral (11.00 h)
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures (9.00 h)

 
2 de novembre, dimarts Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisionals de les candidatures (12.00 h)  
3 de novembre, dimecres Proclamació definitiva de les candidatures Candidatures definitives
4 de novembre, dijous Inici de la campanya electoral  
8 de novembre, dilluns Constitució de la mesa electoral  
9 de novembre, dimarts Fi de la campanya electoral (23.59 h)  
10 de novembre, dimecres Inici de la votació amb urna electrònica (10.00 h) Urna de votació
15 de novembre, dilluns Fi de la votació amb urna electrònica (9.59 h)
Obertura de l'urna electrònica i recompte de vots
Proclamació provisional del candidat o candidata electa

 

16 de novembre, dimarts Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional del candidat o candidata electa (9.00 h)  
17 de novembre, dimecres Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional del candidat o candidata electa (12.00 h)  
18 de novembre, dijous Proclamació definitiva del candidat o candidata electa  

Marc Normatiu