Eleccions Junta de Facultat 2021

Esteu aquí

Calendari de l'elecció dels representats de la Junta de Facultat 2021

Calendari

  Convocatòria d'eleccions a Junta de Facultat Convocatòria
1 d'octubre, divendres Tancament del cens electoral  
7 d'octubre, dijous

Exposició pública del cens electoral provisional

Cens PDI-A
Cens PDI-B
Cens PAS
Cens EGM

8 d'octubre, divendres

Inici del període de reclamacions contra el cens electoral provisional (9.00 h)

Les reclamacions es presenten mitjançant la Seu Electrònica UPC, en el tràmit Presentació de reclamacions contra el cens provisional de l'elecció de representants de la Junta de Facultat

 
14 d’octubre, dijous Fi del període de reclamacions contra el cens electoral provisional (12.00 h)  
19 d’octubre, dimarts

Publicació del cens electoral definitiu

Cens PDI-A
Cens PDI-B
Cens PAS
Cens EGM

20 d’octubre, dimecres

Inici del període per a la presentació de candidatures (9.00 h)

Les candidatures es presenten mitjançant la Seu Electrònica UPC en el tràmit Presentació de candidatures a l'elecció de representants de la Junta de Facultat. Facultat d'Informàtica de Barcelona. 2021

 
25 d'octubre, dilluns Fi del període per a la presentació de candidatures (12.00 h)  
26 d'octubre, dimarts Proclamació provisional de les candidatures Candidatures provisionals
27 d'octubre, dimecres

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral (10.00 h)
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures (9.00 h)

 
2 de novembre, dimarts Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisionals de les candidatures (12.00 h)  
3 de novembre, dimecres Proclamació definitiva de les candidatures Candidatures definitives
4 de novembre, dijous Inici de la campanya electoral  
8 de novembre, dilluns Constitució de la mesa electoral  
9 de novembre, dimarts Fi de la campanya electoral (23.59 h)  
10 de novembre, dimecres Inici de la votació amb urna electrònica (10.00 h) Urna de votació
15 de novembre, dilluns Fi de la votació amb urna electrònica (9.59 h)
Obertura de l'urna electrònica i recompte de vots
Proclamació provisional dels candidats i candidates electes

 

16 de novembre, dimarts Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes (9.00 h)  
17 de novembre, dimecres Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes (12.00 h)  
18 de novembre, dijous Proclamació definitiva dels candidats o candidates electes  

Marc Normatiu